Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ledsen flicka som lutar huvudet mot en trädstam

Hantera din och ditt barns ångest - ny sajt hjälper oroliga föräldrar

Om du känner oro smittar det lätt till ditt barn. Nu har forskningsgruppen Voimaperheet vid Barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet lanserat en svenskspråkig sajt där du får information om ångest och tips på hur du kan hantera din och ditt barns oro.

Publicerad 29.5.2020
Uppdaterad 29.5.2020