Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vaccinationspass

Hämta coronaintyget från Mina Kanta-sidor

Om du vaccinerat dig mot covid-19 kan du ladda ned ditt coronaintyg på Mina Kanta-sidor. Hälsocentralen kan skriva ut motsvarande intyg till dig som inte har åtkomst till Mina Kanta.

Om du är dubbel- eller trippelvaccinerad mot covid-19 kan du hämta ett coronaintyg från Mina Kanta-sidor på webben (kanta.fi/sv/mina-kanta-sidor). Du kan som vårdnadshavare kan ladda ned intyg från Mina Kanta till dina minderåriga barn.

Om du inte kan logga in på Mina Kanta-sidor, till exempel för att du saknar bankkoder, kan du få motsvarande intyg från hälsocentralen. Intyget är avgiftsfritt.

Beställ intyget från hälsocentralen

Du beställer intyget från hälsocentralen via telefonnummer 018-538 500. Hälsocentralen hanterar beställningarna i den ordning de kommer in. Handläggningstiden kan vara upp till åtta dagar. Intyget skickas per post.

Hälsocentralen kan skriva ut mera omfattande intyg

Om du reser till länder utanför EU kan du få ett mer omfattande avgiftsbelagt intyg. Du måste själv ta reda på vilka kraven är i det land dit du ska resa. Ofta behövs passnummer, men även andra uppgifter kan krävas. Även här är handläggningstiden en dryg vecka.

Begär intyg från det EU-land där du blivit vaccinerad

Om du blivit vaccinerade utomlands i ett EU-land får du i första hand ditt intyg från det landet.

Det blir inom kort möjligt att föra in vaccinationer i Kanta också för ålänningar som fått sitt coronavaccin i länder utanför EU. Vi informerar närmare när detta blir aktuellt.
 

Publicerad 3.12.2021
Uppdaterad 4.12.2021