Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Glad sjukskötare i receptionen på hälsocentralen.

Hälsocentralerna avbokar alla icke nödvändiga besök

Hälsocentralerna avbokar alla icke nödvändiga besök. Har du en bokad tid får du meddelande om avbokningen antingen via SMS eller telefonsamtal. Om du inte blir kontaktad kvarstår bokningen.

Vid oklarheter ring hälsocentralen:

  • hälsocentralen i Mariehamn, telefon 018-538 500
  • hälsocentralen i Godby, telefon 018-535 819
     
Publicerad 17.3.2020
Uppdaterad 19.3.2020