Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Hand som håller i spruta. Coronavirus i bakgrunden.

Gott om tider för tredje dosen

ÅHS erbjuder en tredje dos coronavaccin till riskgrupper och alla som fyllt 60 år.

Coronavaccinet ger ett mycket gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos dem som hör till riskgrupp eller är äldre än 60 år och avsevärt hos 70-plussare.

Hör man till dessa grupper rekommenderar vi starkt en tredje dos vaccin, speciellt för dem som planerar att resa eller att umgås med släkt och vänner från andra orter. Det räcker fortsättningsvis med två doser vaccin för att få EU:s coronaintyg.

Vi öppnar webbokningen för varje grupp planerat så att det har gått sex månader sedan de fick andra dosen. I november kan 70 år och äldre boka tid för tredje dosen. I december vaccinerar vi riskgrupper och därefter de som är 60–70 år.

Det rekommenderade mellanrummet mellan dos 2 och 3 är fem till sex månader.

Vi är beredda med lokaler, vaccin och personal att ta emot alla som hör till denna grupp. Boka tid via webbokningen.

Publicerad 5.11.2021
Uppdaterad 3.12.2021