Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronavaccinationer för ungdomar 12–15 år

Måndagen den 9 augusti 2021 kl. 8.00 öppnar webbokningen för alla som har fyllt 12 år. Vaccinet Comirnaty (Pfizers vaccin) har länge varit godkänt av läkemedelsmyndigheterna för att vaccinera de som är äldre än 12 år. Finlands regering har nu ändrat statsrådets förordning om frivilliga coronavaccinationer och inkluderat åldersgruppen 12 -15 år.

ÅHS genomför vaccinationerna vid vaccinationsmottagningen i Sviby. Ett annat alternativ hade varit att vaccinera eleverna i skolorna, men på det här sättet når vi så många skolelever som möjligt innan skolstart. Det är också lätt för skoleleven att tillsammans med sina föräldrar besluta om de ska ta vaccinet eller inte.

Vaccinationstider kommer att finnas både på vardagar och veckoslut. Vi strävar efter att ge dos 2 på kvällar och veckoslut, så att det i mindre grad stör skola och arbete.

Mer information om coronavaccination av barn och unga har publicerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Publicerad 6.8.2021
Uppdaterad 9.8.2021