Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvårds huvudentré

Besöksförbud på sjukhuset

Besöksförbud på sjukhuset träder ikraft från torsdagen den 17 december 2020. Detta gäller även följeslagare på bokade besök. Följande undantag finns:

  • en stödperson får närvara vid förlossning och under BB-tiden
  • vårdnadshavare till barnpatienter
  • vård vid livets slut.
     
Publicerad 17.12.2020
Uppdaterad 17.12.2020