Meddelande från smittskyddet

Personer som har vistats i bowlinghallen på Idrottsgården lördagen den 9 oktober under tiden 15.30 -17.30 kan eventuellt ha exponerats för coronasmitta. 

Vid minsta tecken på infektion bör ÅHS kontaktas på coronatelefon 018-535 313.

Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hälso- och sjukvårds huvudentré

Besöksförbud på sjukhuset

Besöksförbud på sjukhuset träder ikraft från fredagen den 30 juli 2021. Detta gäller även följeslagare på bokade besök. Följande undantag finns:

  • en stödperson får närvara vid förlossning och under BB-tiden
  • vårdnadshavare till barnpatienter
  • vård vid livets slut.
     
Publicerad 29.7.2021
Uppdaterad 29.7.2021