Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Blåa coronavirus som svävar

Avboka planerade besök till ÅHS om du är i karantän

Boka om planerade besök till ÅHS om:

  • du har varit på resa och är i karantän
  • du har varit i kontakt med en coronasmittad och är i karantän
  • du har covid-19.

Det här gäller alla typer av besök, till exempel till läkare, tandläkare, hälsocentral, fysioterapi eller rådgivning.

Om du har haft covid-19 är det också viktigt att du meddelar ÅHS om detta före ditt besök

Om du blir akut sjuk

Om du blir akut sjuk ta kontakt med akuten (telefonnummer 018 – 535 001) eller ring 112 - även då är det viktigt att du meddelar om du är i karantän eller har covid-19. 

Det här är viktigt för att undvika smittspridning.

Publicerad 31.3.2021
Uppdaterad 31.3.2021