Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Förkyld pojke som snyter sig

Alla förkylda behöver inte provtas

ÅHS ändrar sin strategi för covid-19-provtagning – nu behöver inte alla förkylda provtas men det finns undantag. Och du behöver inte ringa först – du kan boka tid för coronaprov via webbokningen från och med 23 september.

Stanna hemma om du är sjuk

Grundregeln är att om du är förkyld ska du stanna hemma. Det är särskilt viktigt att du stannar hemma i början av en förkylning. Då är smittsamheten störst både för covid-19 och för andra virussjukdomar.

Har du tagit ett covid-19-prov ska du stanna hemma och invänta provsvaret.

Förkylda barn ska stanna hemma. De kan återgå till dagvård eller skola när de har haft en feberfri dag och inte längre har slemproduktiv hosta eller svårt att andas.

Vem behöver provtas vid förkylning?

Om du är förkyld och är dubbelvaccinerad eller haft covid-19 inom de 6 senaste månaderna behöver du inte provtas. Men det finns undantag, till exempel om du träffat någon som har covid-19 de senaste två veckorna, du arbetar inom social- och hälsovård eller på ett äldreboende eller om du behöver vård på sjukhuset – då behöver du ta ett coronaprov.

Förkylda barn under 12 år behöver inte heller provtas. Undantag är till exempel om det finns familjemedlemmar över 16 år som är ovaccinerade eller om barnet har träffat en covid-19-sjuk person de senaste två veckorna.

Provtagningskriterier och undantag

Mera information om kriterierna för provtagning och undantag finns på sidan Coronapandemin. Du kan boka tid för covid-19-provtagning via webbokningen från och med den 23 september.

Publicerad 22.9.2021
Uppdaterad 22.9.2021