Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Gravid mage

ÅHS rekommenderar provtagning för äldre, gravida och personer i riskgrupp

ÅHS utökar reglerna för provtagning vid infektionssymtom och rekommenderar coronatest även för personer som är äldre än 60 år, gravida och de som har risk att drabbas av allvarlig covid-19 p.g.a. underliggande sjukdom.

Vid infektionssymtom rekommenderar vi coronatest för den som:

 • under de senaste två veckorna träffat någon som har covid-19
 • arbetar inom social- och hälsovården
 • blivit ordinerad av en läkare att ta coronaprov.

Vi utökar denna grupp att gälla även personer med infektionssymtom som:

 • är äldre än 60 år
 • är gravid
 • har risk att drabbas av allvarlig covid-19 p.g.a. någon grundsjukdom (se nedan).

Hos dessa personer är immunförsvaret försvagat och de har risk att drabbas av allvarlig covid-19 trots att de är vaccinerade. Därför är det viktigt att upptäcka eventuell smitta i god tid – med behandling kan risken för att bli intagen på sjukhus minska med nästan hälften.

Vi uppmanar dem som hör till nämnda grupper att boka tid för provtagning vid minsta symtom via ÅHS webbokning. Vaccinerade kan ha lite andra symtom än ovaccinerade  – istället för feber och hosta kan man ha huvudvärk, trötthet och långvarig snuva. Även magbesvär kan förekomma. 

Personer med infektionssymtom ska alltid stanna hemma tills de är friska.

THL har listat vilka grundsjukdomar som kan orsaka allvarlig covid-19, dvs.:

 • svår hjärtsjukdom
 • svår lungsjukdom
 • diabetes med organskador
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • sjukdom som försämrar immunförsvaret (t.ex. leukemi eller lymfom med aktiv cellgiftsbehandling)
 • försvagat immunförsvar p.g.a. medicinering.
   
Publicerad 19.10.2021
Uppdaterad 19.10.2021