Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Handdesinfektionsmedel och munskydd

ÅHS håller kvar restriktioner för att minska risken för smitta på sjukhuset

ÅHS önskar att du använder munskydd och är noggrann med handhygienen när du besöker mottagningarna och verksamheterna. Även om coronarestriktionerna har trappats ned i samhället fortsätter vi att vara försiktiga i ÅHS lokaler för att minska risken för smitta.

Bär munskydd också när du besöker en inneliggande patient.

Personal i patientnära arbete använder alltid munskydd men personal som rör sig i allmänna utrymmen, korridorer och matsal behöver inte ha munskydd.
 

Publicerad 4.10.2021
Uppdaterad 13.10.2021