Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare som vaccinerar ett barn med munskydd

ÅHS erbjuder vaccin åt barn

ÅHS erbjuder alla barn i åldern 5–11 år coronavaccin. Vaccineringen är frivillig och avgiftsfri. Båda föräldrarnas samtycke behövs men samtycket behöver inte vara skriftligt om det framkommer på annat sätt. Den som vill kan använda Institutet för hälsa och välfärds (THL) blankett:

Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination (pdf)

Boka tid via webbokningen. All vaccinering sker på Åland Post i Sviby på helgerna.

Andra dosen ges 6–12 veckor efter den första dosen.

THL rekommenderar vaccin åt barn 5–11 år som hör till riskgrupp, och barn i samma ålder som är närstående till någon i riskgrupp för allvarlig covid-19. Barn har generellt låg risk för att få allvarlig covid-19 men vissa underliggande sjukdomar kan öka risken. Covid-19 kan i sin tur förvärra grundsjukdomens symtom.

Observera att det är en rekommendation att barn i riskgrupp vaccineras till skillnad från övriga barn i åldern 5 till 11 år som erbjuds vaccin.

Publicerad 12.1.2022
Uppdaterad 14.1.2022