Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bild av corona-virus mot grön bakgrund.

ÅHS begränsar besöken till inneliggande patienter

ÅHS har 13.3.2020 beslutat att tillsvidare begränsa besöken till inneliggande patienter till enbart absolut nödvändiga, dvs. besök till patienter i livets slutskede, besök till barn- och ungdomsavdelningen (närmaste anhöriga) och besök till BB (enbart partner). Gynekologiska polikliniken tillåter inte följeslagare förutom till minderåriga och personer som inte kan ta hand om sig själva.

Publicerad 23.3.2020
Uppdaterad 23.3.2020