Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS ansluter till Kanta-tjänsterna

Anslutningen mellan ÅHS och Kanta-tjänsterna görs för att kunna föra över coronavaccinationsuppgifter och kommer att ske så snart som möjligt men senast inom juni månad. ÅHS kommer att meddela när anslutningen är gjord. Vi informerar närmare om tidtabellen på Landskapsregeringens presskonferens om corona situationen på Åland, samt på ÅHS hemsida. 

Vad är Kanta-tjänsterna?

Kanta är en helhet av digitala tjänster som ger dig möjlighet att sköta en del ärenden som gäller din hälso- och sjukvård elektroniskt. I Kanta-tjänsterna ger du själv ditt samtycke till eller begränsar användningen av dina patient- och receptuppgifter.

Du kan läsa mer om Kanta-tjänsterna.

Vad är Mina Kanta-sidor?

Mina Kanta-sidor är en webbtjänst där du bland annat kan: 

  • Se dina recept och begära att få dem förnyade.
  • Läsa uppgifter som har sparats i Kanta-tjänsterna utifrån besök du har gjort inom hälso- och sjukvården i fastlandet.
  • Ta del av information om hur patientuppgifter används, ge ditt samtycke till eller begränsa användningen av dina patient- och receptuppgifter.
  • Meddela din donationsvilja.
  • Uttrycka din vilja om vård i framtiden i ett livstestamente.

Du kan läsa mer om Mina Kanta-sidor

Samtycke 

Ditt samtycke behövs för att uppgifter som förmedlas via Kanta ska kunna användas för din vård mellan olika tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården. Samtycke ges via Mina Kanta-sidor. Samtycke innebär att ÅHS kan använda hälso- och sjukvårdsuppgifter som är förmedlade via hälso- och sjukvården i övriga Finland. Du behöver bara ge ditt samtycke en gång och kan närsomhelst ändra ditt beslut.

Nationellt coronavaccinationsintyg

I Finland utarbetas just nu ett nationellt coronavaccinationsintyg. Alla invånare ska kunna få ett elektroniskt vaccinationsintyg via Mina Kanta-sidor. För att göra det möjligt kommer uppgifter om coronavaccinationer som ges av ÅHS att förmedlas till Kanta-tjänsterna. Då anslutningen är klar börjar uppgifterna om coronavaccinationer förmedlas automatiskt och kommer att synas i Kanta-tjänsterna inom fem dygn efter vaccinationen. Till en början kommer inte alla invånare att se sitt intyg. Även uppgifter om coronavaccinationer som har givits innan anslutningen kommer att förmedlas till Kanta-tjänsterna. Om ditt intyg ännu inte syns på Mina Kanta-sidor, vänta i lugn och ro på att dina uppgifter sparas i tjänsten. 

Du kan läsa mer om det nationella coronavaccinationsintyget på Mina Kanta-sidor.

Du kan läsa mer om vanliga frågor om coronavaccinationsintyget på Mina Kanta-sidor.

Journalutdrag över vaccinationer är inte detsamma som nationella intyget

Om du behöver ett intyg från ÅHS av en nödvändig orsak kan du få ett utdrag ur din patientjournal där det framgår vilka vaccinationer du har fått. Det är inte samma sak som det nationella vaccinationsintyget. Många behöver inte något intyg alls ännu. Du beställer utdraget med blanketten Beställning av egna patientuppgifter. Skicka blanketten till Ålands hälso- och sjukvård, Journalarkivet, PB 1055, 22111 Mariehamn. 

Mera information

Du är välkommen att ta kontakt med hälsocentralen för mer information, tfn 538 500.
 

Publicerad 28.5.2021
Uppdaterad 2.6.2021