Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Röda coronavirus

60-plussare kan boka tid för tredje dosen

ÅHS har öppnat webbokningen för 60 år och äldre som kan boka tid för tredje dosen coronavaccin. Det rekommenderade mellanrummet mellan dos två och tre är fem till sex månader.

Även du som hör till riskgrupp är välkommen att boka tid för dos tre. Du bokar via vaccintelefonen, 018-538 323 – följ telefonsvararens instruktioner.

Coronavaccinet ger ett mycket gott skydd i åtminstone sex månader. Därefter sjunker skyddet gradvis men snabbast hos dem som hör till riskgrupp eller är äldre. Hör du till någon av dessa grupper rekommenderar vi starkt en tredje dos vaccin, speciellt för för dig som planerar att resa eller att umgås med släkt och vänner från andra orter.

Det räcker med två doser vaccin för att få EU:s coronaintyg.

Publicerad 15.12.2021
Uppdaterad 15.12.2021