Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Människor i solnedgången. Fotograf Tiina Tahvanainen

260 ålänningar inbjuds att delta i studie om coronapandemin

Ålands covid-19 populationskohort - en longitudinell epidemiologisk studie och kartläggning av befolkningens erfarenheter och beteenden.

Syftet med studien är att studera infektionsförekomst, kunskap, riskuppfattning, förebyggande beteende samt tillit till olika samhällsaktörer om covid-19.

Slumpmässigt har 260 ålänningar från 18 år och uppåt utvalts till att delta.

Studien startade vecka 48 2020 och pågår i minst sex månader. Baserat på resultaten från de initiala analyserna kan studien fortsätta och avslutas efter en totalstudietid på ett år.

Studien är indelad i tre delar; provtagning, enkät, fokusgruppintervjuer.

Studien är ett samarbete mellan Ålands hälso- och sjukvård som huvudman, THL (Institutet för hälsa- och välfärd), Landskapsregeringen, Bimelix/Medimar, och Högskolan på Åland.

Publicerad 26.11.2020
Uppdaterad 26.11.2020