Om du varit utomlands och det efter hemkomsten rekommenderas 14 dagars karantän ber vi dig kontakta mottagningen innan besöket.

Kom ihåg att tvätta och sprita dina händer när du kommer till mottagningen samt när du går hem. Tack!

Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder bedömning och psykiatrisk behandling för dig som är 18 år eller äldre och behöver psykiatrisk specialiserad sjukvård.

Vi erbjuder distansvård

Distansvårdsformer vi använder är telefonbesök och videosamtal. Du får mera information om detta av din vårdkontakt.  

Du behöver en remiss

För att komma till oss behöver du en remiss. Börja därför med att kontakta Mental hälsa på hälsocentralen. Din vård kan också börja via en privat läkarmottagning eller hos företagshälsovården. Om läkaren där bedömer att det finns behov av specialiserad sjukvård, skriver hen en remiss till oss.

När vi har fått remissen tar en läkare tillsammans med ett behandlingsteam ställning till hur snabbt och till vem du behöver få komma. Vi skickar en kallelse till dig, både ett brev och ett telefonmeddelande.

Om du redan är patient vid vuxenpsykiatriska mottagningen, kontakta din behandlare direkt på den telefontid din behandlare gett dig eller ring ÅHS växel (018-5355). Vid behov kan du även ringa vuxenpsykiatriska mottagningens telefon.

Håll dina kontaktuppgifter hos ÅHS uppdaterade så att vi når dig. Vi behov ring till mottagningens telefon.

Bra att veta inför ditt första besök

Räkna med att besöket tar ca 45-90 minuter.

Ibland behöver du förbereda dig inför läkarbesöket. Läs därför din kallelse noggrant, där står allt du behöver veta.

  • Laboratorieprover behöver du till exempel göra i god tid så att svaren är klara till besöket. 
  • Ibland skickar vi med ett frågeformulär tillsammans med kallelsen. Fyll i och returnera formuläret i god tid innan besöket.

Avboka din tid om du insjuknat och inte kan komma. Det är viktigt att inte besöka vår mottagning om du har en smittsam sjukdom.

Om du har svårt att kommunicera på svenska har vi möjlighet att ta hjälp av en telefontolk. I så fall behöver vi veta det innan du kommer till oss.

Tänk på att inte använda parfym eftersom det kan finnas andra besökare som är allergiska mot dofter.

Har du frågor?

Om du har frågor, vill boka om ditt besök eller inte har fått någon kallelse är du alltid välkommen att ringa oss, se kontaktuppgifter ovan.

Vi som jobbar här

På mottagningen jobbar psykologer, sjukskötare, psykoterapeuter, socialkuratorer, läkare och sekreterare.

Om du vill prata med någon kan du ringa kristelefonen

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen.

Telefon 09 2525 0112 (svenska)

Telefon 09 2525 0111 (finska)

Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)

Länkar till mer information

Beroendemottagningen vid Mariehamns stad

Folkhälsans familjerådgivning i Mariehamn

Studerandehälsan (ÅHS)

Mottagningen för mental hälsa för vuxna (ÅHS)

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor

Kristelefon – hjälp och stöd i svåra livssituationer (Psykisk Hälsa Finland r.f.)

Psykporten – information, egenvårdsprogram, guider och symtomnavigatorer