Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

leende kvinna senior

Seniormottagning på ÅHS

Seniormottagningen påbörjar sitt förberedande arbete under januari 2023 och räknar med att välkomna sina första patienter i februari 2023. Under förberedelsearbetet och iordningställandet av mottagningen finns ingen kontaktperson på plats. Vi kompletterar med alla kontaktuppgifter och övrig information i månadsskiftet januari/februari.

Publicerad 20.12.2022
Uppdaterad 20.12.2022