Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Fästing som sitter på ett grönt blad

Se över ditt skydd mot TBE

Vädret blir varmare och fästingarna har vaknat. Har du sett över ditt vaccinationsskydd mot TBE? Även om du fått vaccin tidigare kan du behöva en påfyllnadsdos. 

Ring din hälsocentral och boka tid för TBE-vaccinering. Du kan också få vaccinet på de privata läkarstationerna. Kontakta barnrådgivningen för att boka tid för barn från 3-6år och kontakta skolhälsovården för barn i skolåldern.

Fästingburen encefalit (TBE)

Du har rätt att få tre doser vaccin gratis om du har hemkommun i Finland och bor stadigvarande eller har fritidsbostad på Åland. Om du inte har hemort på Åland eller i Finland ska du vända dig till privatsektorn för TBE-vaccinering. Du behöver vaccinet endast om du vistas och rör dig i naturen minst 4 veckor under sommaren.

Vaccinet skyddar mot fästingburen hjärninflammation

Dosintervall

  • Dos I: grundvaccinationsserien består av tre vaccindoser.
  • Dos II: 1–3 månader efter den första dosen (kan ges redan två veckor efter första dosen)
  • Dos III: 9–12 månader efter den andra dosen.

Om du behöver skydd snabbt, kan den andra dosen ges redan två veckor efter den första dosen. Också då ges den tredje dosen 9–12 månader efter den andra dosen. Rekommendationen är att den första boosterdosen ges efter tre år.

Om du fortfarande exponeras för TBE-virus efter detta, ges boosterdoser enligt följande:

  • Booster efter 10 år: om man fått föregående booster då man var under 50 år
  • Booster med 5 års mellanrum: för dem som fått föregående booster vid 50 till 60 års ålder
  • Booster med 3 års mellanrum: för dem som fått föregående booster och för de fyllt 60 år och uppåt
  • Personer vars immunsystem är nedsatt på grund av en behandling eller en sjukdom ges en boosterdos med 3 års mellanrum.

Boka tid hos hälsocentralen

Gör så här om du inte fått vaccinet tidigare:

Ring din hälsocentral och boka tid för vaccinering. Bor du i skärgården ringer du din hälsovårdare.

Gör så här om du redan fått minst tre doser vaccin:

  • Ring din hälsocentral för att få recept på vaccinet. Bor du i skärgården ringer du din hälsovårdare.
  • Boka samtidigt en tid för vaccination.
  • Hämta ut vaccinet från apoteket och ta det med till den bokade tiden på hälsocentralen. Du betalar själv för vaccinet.

Vi följer THL:s direktiv för TBE-vaccinering.

Mera information om vaccinationsprogram

Läs mer om vaccinationer och allmänna vaccinationsprogrammet

Publicerad
Uppdaterad