Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Händer i olika åldrar ovanför Ukrainas flagga

Kriget i Ukraina

På denna sida har vi samlat information om frivillig hälsoundersökning, krishantering, barn på flykt och länkar till mera material.

Frivillig hälsoundersökning för dig som sökt tillfälligt skydd i Finland

Alla som sökt tillfälligt skydd i Finland kan delta i en frivillig hälsoundersökning. Besöken är avgiftsfria, och alla åldersgrupper är välkomna. Hälsoundersökningarna utförs på:

Ålands mottagningscenter

Torggatan 16D

22100 Mariehamn

För mera information kontakta: center.aland@redcross.fi

Telefon: +358405046116

Att hantera oro vid svåra situationer

Att känna oro vid en svår situation är helt normalt och det kan påverka dig på många olika sätt.

Exempel på vanliga och normala reaktioner

De här reaktionerna kan du få om du varit med om något svårt – det är normalt:

 • oro
 • grubbel
 • förändrad sömn
 • drömmar
 • förändrad aptit
 • kroppsliga symtom
 • avsaknad av lust till att göra sådant du brukar tycka om
 • koncentrationssvårigheter.

Vad du själv kan göra

Så här kan du hantera dina känslor:

 • Acceptera att oron finns där. Att försöka trycka bort de jobbiga känslorna gör ofta att de istället växer sig starkare.
 • Prata med dina närstående om det som känns jobbigt.
 • Följ inte nyheterna eller sociala medier hela tiden utan max 1–2 gånger per dag.
 • Försök att ta hand om dig själv genom att vila, äta och röra på dig.

För dig som har barn i din närhet

Om du har barn i din närhet tänk på detta:

 • Barn hör och ser mycket, och observerar vuxna i sin närhet.
 • Lyssna på och prata med barnen. Det är viktigt att även de får ge uttryck för sina tankar och känslor.
 • Försök att göra trevliga saker tillsammans trots omständigheterna.

Ta kontakt med vården

Om du märker att ditt mående är kraftigt påverkat under en längre tid kan du ta kontakt med vården för att få hjälp. Om du har tankar på att skada dig själv eller ta ditt eget liv är det viktigt att du pratar med någon om detta och får hjälp.

Lågtröskelmottagningen Mental hälsa, för vuxna (ingen remiss krävs). Ring 018-538 300. 

Du kan även boka 30 minuters telefontid på webben. Vid ett sådant samtal kan du få tips och råd, och vid behov etablera en samtalskontakt eller få guidning till var hjälp finns att få.

Mera information

Publicerad
Uppdaterad