Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS vision Välmående genom delaktighet

Nu skapar vi ett patientråd

ÅHS tillsätter ett patientråd med representanter som har erfarenhet av vården. Rådets uppgift är att utveckla hälso- och sjukvårdstjänsterna.

ÅHS tillsätter ett patientråd och söker medlemmar som:

  • har erfarenhet av vården som patient eller närstående
  • vill bidra till att utveckla hälso- och sjukvården
  • har förmåga att växla mellan individ- och systemperspektiv
  • tycker om att arbeta strukturerat och långsiktigt.

Målet är att utveckla vården

Syftet med patientrådet är att patienter och närstående ska få ett större inflytande i utvecklingen av vår verksamhet. På sikt ska rådets arbete bidra till att förbättra våra hälso- och sjukvårdstjänster, till exempel genom att öka förutsättningarna för personcentrerad vård, delat beslutfattande och stöd till egenvård.

Ansök senast 14 februari

Ansökningstiden är avslutad. ÅHS ledningsgrupp planerar att tillsätta medlemmarna i mars.

Verksamhetsstrategen leder rådet

ÅHS ledningsgrupp tillsätter patientrådet för en mandatperiod på två år. Verksamhetsstrateg Sandra Rasmussen leder rådet som träffas fyra gånger per år. Antalet medlemmar blir fem eller sex. Första mötet är planerat att hållas i mars.

Publicerad
Uppdaterad