Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare talar med patient i korridor

Mottagningen Mental hälsa nystartar

Mottagningen Mental hälsa nystartar med utökade sjukskötarresurser och utökad verksamhet 7.9.2020.

Mental hälsa är en tidsbokad öppenvårdsmottagning för patienter från 18 år och uppåt. Vår uppgift är att bedöma och behandla vuxna bosatta på Åland som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Vi ger stöd och hjälp vid bland annat:

  • nedstämdhet
  • ångest
  • sömnsvårigheter
  • livskriser
  • annan psykisk problematik.

Patienten behöver inte remiss för att komma till Mental hälsa

Patienter kan komma till Mental hälsa genom att kontakta vår telefontjänst, via ÅHS webbokning eller i samband med annan vårdkontakt på hälsocentralen. Remiss kan även skickas ifrån andra instanser men är inget krav för att få komma.

Akuta ärenden

Vid akuta ärenden ring hälsocentralen 018-538 500 eller akuten 018-5355. Vid nödfall ring 112.

Mera information och kontaktuppgifter

Läs mer om mottagningen Mental hälsa och se kontaktuppgifter

Läs mer om Mental hälsa som samarbetspartner

Publicerad 9.9.2020
Uppdaterad 9.9.2020