Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare assisterar patient vid mammografi

Mammografi-screeningen är utökad till 74-åringar

Mammografiscreeningen är utökad, och gäller upp till 74 års ålder.

Under våren 2022 kallar vi kvinnor födda 1949, 1951, 1954, 1955, 1962, 1964, 1968 och 1970.

Under hösten 2022 kallar vi kvinnor födda 1948, 1950, 1956, 1958, 1960, 1966 och 1972.

Vi skickar ett kallelsebrev hem per post. 

Läs mer om mammografi

Publicerad
Uppdaterad