Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare assisterar patient vid mammografi

Mammografi-screening 2021

Under hösten 2021 kallas följande åldersgrupper till mammografimottagning för screening: kvinnor födda 1953, 1963, 1965, 1967 och 1971.

Vi skickar ett kallelsebrev hem per post. 

Läs mer om mammografi

Publicerad 1.6.2021
Uppdaterad 1.6.2021