Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sjukskötare assisterar patient vid mammografi

Mammografi-screening 2021

Under våren 2021 kallas följande åldersgrupper till mammografi- mottagning för screening: kvinnor födda 1952, 1957, 1959, 1961 och 1969. Kvinnor som fyller 50 år kallas hösten 2021.

Kallelsebrev skickas hem per post. 

Läs mer om mammografi

Publicerad 30.11.2020
Uppdaterad 1.12.2020