Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Psykiatriska ergo- och socioterapin

Ring till Psykiatriska ergo- och socioterapin
Här finns vi
Doktorsvägen 1 B, till vänster efter huvudentrén, första våningen (samma ingång som vårdavdelning 1).

Så kan vi hjälpa dig

Ergo- och socioterapi erbjuder habilitering och rehabilitering för att nå balans och meningsfullhet i vardagen, till alla åldersgrupper.

Ergoterapeut och socioterapeut arbetare tillsammans med dig mot dina individuella målsättningar. För en lyckad rehabilitering behövs ett aktivt deltagande av dig. Habilitering och rehabilitering sker genom individuella träffar eller/och i grupp samt med familjen och socialt nätverk.

Du behöver en remiss

För att komma till ergo-socioterapi behöver du en remiss av din behandlande läkare på Psykiatriska öppenvården eller från Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Vad betyder habilitering och rehabilitering med hjälp av ergo- och socioterapi:

  • bedömning av ditt aktivitetsutförande (arbetsförmåga / funktionsförmåga)
  • främjande av ditt aktivitetsutförande genom färdighetsträning t.ex. träna tidshantering, planerings- och organisationsförmåga, hitta strategier för struktur och rutiner i din vardag
  • bedömning och utprövning av kognitiva och sensoriska hjälpmedel som skulle kunna vara till hjälp för dig
  • information om neuropsykiatriska diagnosen som du har fått (psykoedukation), ökad kunskap och förståelse för hur du ska hantera det som känns svårt för dig i vardagen

Vi fungerar även som en länk ut i samhället och handleder samarbetspartners.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar tre ergoterapeuter och en socioterapeut.

 

Ann-Cathrin Norell

Avdelningsskötare
Psykiatriska kliniken, Psykiatriska öppenvården
Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. 

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad
Uppdaterad