Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Psykiatriska ergo- och socioterapin

Ring till Psykiatriska ergo- och socioterapin
Här finns vi
Doktorsvägen 1 B, till vänster efter huvudentrén, första våningen (samma ingång som vårdavdelning 1).

Så kan vi hjälpa dig

Vi jobbar med bedömning, habilitering och rehabilitering för att kartlägga och hjälpa dig hitta en mer fungerande vardag utgående ifrån dina resurser och svårigheter.

Vi riktar oss till alla åldersgrupper, ser hela människan och utgår från det som är viktigt för just dig.

Har du på grund av ditt psykiska mående svårigheter med arbete, studier, ADL i hemmet, fritidsaktiviteter eller delaktighet i samhället? Då kan vi stöda dig genom att handleda och hitta strategier. Vi arbetar tillsammans mot dina individuella målsättningar för att uppnå balans och meningsfullhet i vardagen.

Vi arbetar individuellt och/eller i grupp med familj/socialt nätverk.

Vi har kunskap och utbildning i specialpedagogik för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Om du vill prata med någon kan du ringa kristelefonen

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen.

Telefon 09 2525 0112 (svenska)

Telefon 09 2525 0111 (finska)

Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)

Du behöver en remiss

För att komma till oss behöver du en remiss skriven av din behandlare inom Psykiatriska kliniken. 

Bra att veta inför ditt besök

För en lyckad rehabilitering inom ergo- och socioterapin behövs ett aktivt deltagande från dig. 

Du hittar oss på Doktorsvägen 1 B vid Psykiatriska kliniken, första våningen.
Visa på karta

Våra kunskaper och vad vi gör konkret:

  • bedömning av funktions- och arbetsförmåga (social-, aktivitets-, ADL- och resursbedömning).
  • anpassar och hittar strategier som berör svårigheter i rutiner, aktiviteter och omgivning. Färdighetsträning i till exempel matlagning, betala räkningar, personlig hygien, hantera en konflikt.
  • träning av planerings- och organisationsförmåga i hemmet och i samhället. Till exempel vecko- och tidsplanering samt strategier för att komma igång.
  • social träning.
  • arbetsminnesträning (Cogmed).
  • gruppverksamhet.
  • utprovning av hjälpmedel för sömn samt kognitiva hjälpmedel.
  • arbetar inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med psykoedukation, struktur i vardagen, anpassningar, strategier samt kognitiva hjälpmedel för att få en fungerande vardag.

Vi fungerar även som en länk ut i samhället och handleder samarbetspartners.

Vi som jobbar här

Hos oss arbetar tre ergoterapeuter och en socioterapeut.

 

Ann-Cathrin Norell

Avdelningsskötare
Psykiatriska kliniken, Psykiatriska öppenvården
Patient som träffar sin läkare via videobesök

Är ditt nästa besök ett videobesök?

Videobesök är smidigt i många situationer som inte kräver en fysisk undersökning. Just nu är det också ett bra alternativ för att minska risken för spridning av covid-19.

Om du i samband med videobesöket bedöms vara i behov av ytterligare undersökning, provtagning eller uppföljning får du tid för ett fysiskt besök.

Sjukskötare tillsammans med patient i säng och kirurgkollega

Hjälp oss att bli bättre!

Vi vill gärna utveckla vår verksamhet och göra den ännu bättre för våra patienter. Därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Både det som är bra och det som kan förbättras.

Publicerad 13.2.2020
Uppdaterad 19.10.2022