Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Väntetider för bedömning av inkommen remiss

Här hittar du en lista över väntetider när det gäller fall som inte är brådskande. Listan uppdateras två gånger per år.

Akuta patienter tar vi emot omedelbart. 

Med väntetid menar vi den tid det tar för läkare att bedöma remissen. 

Läs mer om vårdgarantin i § 20 i landskapslagen om hälso- och sjukvård (Ålands författningssamling)

Mottagning                                    dagar

Hudmottagningen

8

Rehab läkarmottagning

6

Njurmottagning

3

Socialkuratorer

7

Talterapimottagning

0

Neurologimottagningen

6

Tobakskampen

5

Minnesmottagning

1

Ergoterapi mottagning

4

Studerandehälsan

0

Psyk ergo/socioterapi

6

Psykiatriska öppenvården

4

Rehab o ger - 1 palliativ mott

0

Psyk.Barn- o.ungdomsmottagning

0

Klinisk genetik

1

Lung- och sömnapnémottagningen

2

Livsstilsmottagningen

2

Fysioterapi mottagning

2

Diabetesmottagningen, HC

4

Mental hälsa

0

Dietistmottagning

1

Hälsocentralen Mariehamn

0

Barn- och ungdomsmottagningen

2

Godby hemsjukvård

0

Öron-, näs- och halsmottagning

2

Onkolog- o hematologmottagning

1

Antikoagulansmottagning

0

Gynekologmottagningen

1

Diabetes/endokrinmottagning

1

Infektionsmottagning

1

Medicinska polikliniken

1

Endoskopimottagningen

1

Hjärtmottagning

1

Ögonmottagning

1

Södra Ålands barnrådgivning

0

Kirurgmottagning

1

Treat

0

Seniormottagning

1

BB-Gyn.avd poliklinik

1

Preventivmedelsrådgivningen

0

LARO- och utredningsmottagning

0

HC Jour

0

 

 

Publicerad 5.11.2019
Uppdaterad 25.4.2023