Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronapandemin

Har du förkylningssymptom?

Om du är förkyld ska du stanna hemma. Det är särskilt viktigt att du stannar hemma i början av en förkylning. Då är smittsamheten störst både för covid-19 och för andra virussjukdomar.

Har du tagit coronaprov ska du stanna hemma och invänta provsvaret.

Förkylda barn ska stanna hemma från dagvård och skola. De kan återgå till dagvård eller skola när de haft en feberfri dag, inte längre har slemproduktiv hosta eller svårt att andas.

Du bokar tid för coronaprov via webbokningen.

Vem behöver provtas vid förkylning?

Alla personer med symptom ska provtas, oberoende av vaccinationsstatus. Om du har haft covid-19 finns vissa undantag – se nedan.

Boka tid via webbokningen

Provtagning om du har haft covid-19

Du behöver bara provtas i vissa fall om du haft covid-19

Om du har haft covid-19 för mer än sex månader sedan behöver du provtas.

Om du har haft covid-19 för mindre än sex månader sedan behöver du bara provtas om du:

 • under de senaste två veckorna träffat en person som har covid-19
 • arbetar inom social- och hälsovården
 • är äldre än 60 år
 • är gravid
 • blivit ordinerad av en läkare att ta coronaprov
 • har risk att drabbas av allvarlig covid-19 på grund av underliggande sjukdom.

THL har listat vilka grundsjukdomar som kan orsaka allvarlig covid-19

Boka tid via webbokningen

När ska man ta PCR-test?

Om du har förkylningssymtom är det viktigt att du tar ett PCR-test (bokat test hos ÅHS) om du:

 • arbetar inom social- och hälsovården i klient- och patientarbete 
 • arbetar inom omsorgs- eller handikappservicen som ger vård dygnet runt 
 • hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom - se nedan Symtom på covid-19
 • är gravid
 • har blivit rekommenderad att ta coronatest.

Om hemtester (antigentester)

Hemtester, så kallade antigentester, är ett sämre alternativ för att konstatera akut coronasmitta. De fångar endast höga virusnivåer, och fungerar bäst när det har gått högst fem dagar sedan symtomen började.

Observera att inget test är hundraprocentigt säkert. Ett hemtest ska uppfylla vissa krav:

 • CE-märkning
 • bruksanvisning på både svenska och finska.

Resultat från ett antigentest

Ett negativt resultat:

 • utesluter inte att du är smittad
 • ta om testet efter någon dag.

Ett positivt resultat:

 • du behöver inte upprepa testet
 • du behöver inte ta ett PCR-test förutom om du:
  • behöver notering om genomgången sjukdom i coronapasset
  • behöver ett intyg om isoleringskarantän för att få dagpenning
  • tillhör en grupp som är rekommenderad att ta PCR-test – se ovan När ska man ta PCR-test?

Även barn under 12 år behöver provtas

Barn under 12 år behöver provtas, särskilt om barnet har symptom och du vet att barnet:

 • under de senaste två veckorna träffat en person som har covid-19
 • har en familjemedlem som är över 16 år och är ovaccinerad eller en familjemedlem som har ett bristfälligt immunskydd mot corona.
 • ordinerats att ta coronaprov av en läkare

Boka tid via webbokningen

Så här meddelar vi provsvar

Provtagning av covid-19 och provsvar

Om covid-19-provsvar

Det tar 1–3 dygn att få svar på provet. Kontakta infektionsmottagningen dagtid (telefon 018-535 313) om ditt sjukdomstillstånd försämras innan provsvar eller om du har frågor. Vid akut försämring och svåra andningsbesvär kontakta akuten (telefon 018-535 001).

Vi ringer om svaret är positivt, om det är negativt får du ett SMS. Stanna hemma tills vi kontaktat dig, håll god hand- och hosthygien och undvik sociala kontakter.

Positivt provsvar

Du meddelas om svaret direkt när resultatet är klart. Du får mer information av smittskyddsläkaren och smittspårningsteamet.

Negativt provsvar

Du kan återgå till arbete, skola eller dagvård när dina symtom avtagit betydligt. Om du är i smittskyddskarantän (beslut av smittskyddsläkare) eller i frivillig karantän efter en resa så fortsätter den bestämda karantänstiden.

Ring om du har frågor

Om du har frågor ring Hälsocentralens infektionsmottagning på nummer 018-535 313:

 • måndag till fredag klockan 8:00-16:00
 • lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9:00-16:00. 

Har du frågor som inte handlar om vård kan du ringa 018-25 572 eller 018-25 573. Numret går till landskapsregeringen.

Känner du oro över situationen kan du ringa kristelefonen 09-2525 0112. Numret går till Mieli, Psykisk Hälsa i Finland r.f.

Vi publicerar kontinuerligt coronanyheter på startsidan - se nyhetsarkivet

Vaccinering

Här kan du läsa mer om coronavaccineringen.

Känner du oro?

Pandemin har skapat mycket oro – många är oroliga för vad som händer när restriktionerna och rekommendationerna lättar eller inte lättar. Om du känner oro finns det hjälp att få:

Så här kan du lindra eller förebygga ohälsa

 • hitta rutiner i vardagen: 
  • ät regelbundet och hälsosamt
  • skapa sömnrutiner
  • genomför någon form av fysisk aktivitet 
   • att göra någonting, oavsett hur litet kan hjälpa dig att må bättre. Om du till exempel har svårt att komma ut på en promenad, testa att ta på dig skorna och gå ut genom dörren. När du är utanför kan du bestämma om du vill gå på promenaden eller inte. I många fall är det svåraste att komma igång, om du lyckas ta första steget kommer du i många fall ta flera.
  • ägna tid till att vara ute 
 • håll dig informerad genom trovärdiga källor, men försök också begränsa hur mycket du läser, lyssnar eller tittar på nyheter som gör dig stressad  
 • sätt ord på dina känslor genom att t ex skriva ner vad du känner eller genom att prata med någon annan - tänk på att många i befolkningen känner oro och om du pratar om hur du känner kan vara utlösande för den andra personen att också lätta på sitt hjärta
 • tro inte på allt du tänker – du är inte dina tankar.

Kontaktuppgifter till chatt, telefonlinjer och onlinestöd vid oro

Ärligt talat – chatt för personer som är 13–29 år, gratis, chatta om vad som helst.

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten – kommunikation genom telefonsamtal eller e-post, gratis, anonymt (syns inte i telefonräkningen), telefon 0800 96 116.

Krisjouren för unga för personer som är 12–29 år, gratis, kortvarigt samtalsstöd med krisarbetare, tid bokas online. 

Kyrkans samtalstjänst – telefonsamtal, chat eller e-post, gratis, telefon 0400 22 1190.   

Digitalt kriscenter – samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare 5–6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt, telefon 044 979 2439.

Lågtröskelmottagningen Mental hälsa, för vuxna (ingen remiss krävs). Ring 018-538 300. Du kan även boka 30 minuters telefontid på webben. Vid ett sådant samtal kan du få tips och råd och vid behov etablera en samtalskontakt eller få guidning till var hjälp finns att få.

Barn- och ungdomspsykiatrin (remiss krävs).

Kristelefonen – samtalstjänst på flera olika språk

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen:

Telefon 09 2525 0112 (svenska)
Se svenska telefonjourens öppettider

Telefon 09 2525 0111 (finska)
Öppen dygnet runt.

Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)
Se engelska och arabiska telefonjourens öppettider

Coronainfo för patienter

Boka dina besök till sjukhuset

Hälsocentralen i Mariehamn har infört tidbokning för alla jourbesök på grund av coronaviruset. Även laboratoriet i Mariehamn tar endast emot bokade patienter.

Boka via webbtidbokningen eller telefon 018-535 282.

Om du är i karantän och har planerade hälso-, sjuk- eller tandvårdsbesök som inte har med orsaken till din karantän att göra, gå ej på dessa besök – ta kontakt för ombokning.

Inresa till Åland - coronatest

Covid-19-testning av symtomfria inresande

Vid ankomst till Åland från gäller smittskyddslagens tillfälliga tilläggsbestämmelser från 12.7.2021 vid inresa till Åland. Tilläggsbestämmelserna (16 a–16 g §, 87 a § och 89 a § i smittskyddslagen) gäller till 30.06.2022.

Obs! Under perioden 28.12.2021-16.01.2022 gäller även inresevillkoren som gränsbevakningen ansvarar för. Gränsbevakningsväsendets instruktioner gällande gränsövergång http://raja.fi/sv

Alla som kommer till Finland rekommenderas förhandstest 48 timmar före inresan och hemtestning efter resan.

Dessutom omfattas alla som kommer till Finland, med undantag för barn och unga födda 2006 eller senare , av hälsosäkerhetsåtgärder. Med hälsosäkerhetsåtgärder avses krav att visa upp intyg eller delta i Covid-19- test. Covid-19-test i samband med inresa är obligatoriska. Observera att det är straffbart att inte delta i de covid-19 tester som krävs.

Resenärer som under de senaste 14 dygnen har vistats i Sydafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini (Swaziland), Moçambique, Malawi, Norge, Danmark, Storbritannien och Nigeria ska delta i en obligatorisk hälsosäkerhetskontroll, dock så att en obligatorisk hälsokontroll inte behövs om dessa personer kan visa upp ett negativt Covid-19 test som gjorts minst 48 timmar innan ankomst till Åland. Gäller inte barn under 6 år. Resenären skall genast vid ankomst till Åland gå på covid-19 test oberoende av vaccinationsstatus och även om man är symtomfri. Undvik sociala kontakter i väntan på provsvar. Om symtom uppstår senare bör man ta ett nytt covid-19 test.
 

Mer information på Resor och coronaviruspandemin - THL

 

Boka tid via Finentry

Boka tid för testet i god tid före ankomst för att säkert hinna testa dig inom 24 timmar. Om testet är positivt tar ÅHS hand om ärendet.

Medimar utför testerna. Plats: Lövuddsvägen 4, 22120 Mariehamn. 

Undantag från testning

Du behöver inte testa dig om:

 • du har ett intyg som visar att du haft covid-19 högst 6 månader tidigare.
 • du har fått en godtagbar covid-19-vaccinationsserire
 • om du är född år 2006 eller senare. 

Var uppmärksam på symtom

Om du utvecklar symtom under resan till Åland eller när du befinner dig på Åland 

 • boka tid för test via webbokningen och håll dig isolerad tills du fått provsvar
 • ring coronatelefonen 018-535 313 vid oklarheter (öppen vardagar kl. 8–16, helger kl. 9–15)

Vid allvarliga symtom – när du har till exempel hög feber och andnöd:

 • ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, telefon 018-535 001
 • ring 112 vid akut behov av hjälp.

Mera information

Symtom på covid-19

Symtom på covid-19

Om du smittats av coronaviruset bryter sjukdomen covid-19 uppskattningsvis ut efter en till 14 dagar men i medeltal efter fyra till fem dagar. De här symtomen kan du få:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet.

Du kan dessutom få huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Om du har pollenallergi sedan tidigare och symtomen går över med vanlig allergibehandling behövs ingen covid-19 provtagning.

Riskgrupper för covid-19

Sjukdomar som försämrar hjärt- och lungfunktion eller försämrar immunförsvaret kan öka risken för en allvarlig coronainfektion, särskilt hos de äldre, till exempel:

 • svår hjärtsjukdom
 • svår lungsjukdom
 • diabetes med organskador
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • sjukdom som försämrar immunförsvaret, till exempel leukemi eller lymfom för vilka en aktiv cellgiftsbehandling pågår (inte underhållsbehandling)
 • medicin som betydligt försvagar immunförsvaret (till exempel höga doser av kortisonbehandling)
 • sjuklig fetma (BMI > 40)
 • daglig rökning.

  Vem kan få subventionerat intyg för inresa till land som kräver negativt coronatest 

  En del länder kräver intyg över negativt coronatest för inresa i landet. ÅHS subventionerar detta för vissa grupper som kan göra test och få intyg från Medimar för 50 euro.

  Du har rätt att få subventionerat test och intyg om du måste resa till ett land som kräver intyg av följande orsaker:

  • för att kunna försörja dig
  • du studerar i landet
  • för att besöka ditt minderåriga barn som studerar i landet
  • du har laglig umgängesrätt till barn som bor i landet.

  Du ska vara bosatt på Åland eller patient vid ÅHS.

  Du bokar själv tid för test och intyg hos Medimar - se närmare instruktioner på Medimars hemsida.

  Citerad text från Ålands landskapsregerings beslut 2021/1125:

  ...
  Ålands hälso- och sjukvård ska även på begäran utfärda intyg om hälsotillståndet gällande sjukdomen covid-19 för den som är bosatt i landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och sjukvård om det är nödvändigt för invånarens eller patientens försörjning, studier eller för vårdnadshavare vars minderåriga barn studerar i annat land när det på grund av nationella gränsrestriktioner under covid-19-pandemin krävs ett sådant intyg för inresa till ifrågavarande land.

  Ytterligare ska intyg om hälsotillståndet gällande sjukdomen covid-19 på begäran utfärdas till vårdnadshavare som är bosatta i landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och sjukvård och behöver inträde till annat land för att kunna utnyttja sin lagstadgade umgängesrätt när det på grund av nationella gränsrestriktioner under covid-19-pandemin krävs intyg på ett negativt covid-19 test.
  ...

  Om karantän och isolering

  Isolering

  Vi sätter personer som testat positivt för covid-19 i isolering i hemmet. 

  Karantän

  Vi sätter enbart grupper eller personer i karantän om de träffat en covid-19-positiv person och blivit utsatta för stor smittorisk. 

  Dessa är utsatta för stor smittorisk:

  • patienter, boende och vårdpersonal på verksamhetsenheter inom social- och hälsovården där den smittade varit
  • familjemedlemmar
  • personer på förläggningar, kurser, läger med gemensam inkvartering där den smittade varit
  • kollegor på arbetsplatser med gemensam inkvartering för till exempel säsongsarbetare och byggnadsarbetare.

   Observera

  En smittad person meddelar själva sina kontakter och sin arbetsplats eller skola om smitta.

  Exponerade personer får fortsätta arbeta men ska i fem dagars tid

  • minimera sina kontakter
  • använda munskydd utanför hemmet
  • ha god handhygien 
  • testa sig vid minsta symtom. 

  Vi vill fästa särskild vikt vid mat- och kaffesituationer. Exponerade personer ska äta enskilt eftersom man då är utan munskydd.

  Testning efter karantän

  Du får en tid för coronatest cirka en vecka efter att du försatts i karantän. Var uppmärksam på förkylningssymtom - om du får symtom ska du boka en tidigare tid för testning.

  Iaktta god hand- och hosthygien.

  Karantäns- eller isoleringsbrott är straffbart

  Om en smittskyddsläkare ordinerar dig att sitta i karantän eller isolering måste du ovillkorligen följa detta. Om du avbryter karantänen eller isoleringen på egen hand är detta en hälsoskyddsförseelse som är straffbar med böter eller som mest tre månaders fängelse enligt Finlands lag. Detta gäller även om du inte har smittat någon på grund av förseelsen.

  Ersättning vid karantän

  Om du är ordinerad karantän enligt smittskyddslagen har du rätt till dagpenning för smittsam sjukdom på basen av smittskyddsläkares beslut eller A-intyg av smittskyddsläkaren.

  Dagpenningen beviljas av FPA.

  Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Regeringens rekommendation om att stanna hemma två veckor efter att man återvänt från en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Mera information

  Råd till allmänheten för att undvika smitta

  Undvik smittspridning genom att:

  • stanna hemma genast vid förkylningssymtom. Boka tid för test via webbokningen. Läs om undantag i början av denna sida.
  • alltid använda hygienåtgärder:
   • håll avstånd 1–2 meter
   • tvätta händerna och hosta i armvecket.
  • ladda ner Coronablinkern
  • ta coronavaccin.

  Om du besöker sjukhus, vårdinrättningar, servicehem eller äldre personers hem ska du följa deras besöksanvisningar.

  Läs mer om anvisningar vid inresa till Finland på gränsbevakningens webbplats

  Tvätta händerna och skydda dig mot smitta! (THL:s handtvättsråd)

  Näringsråd till dig i riskgrupp i karantän eller isolering

  Enkla råd för bra mat- och vätskeintag för dig  som är riskgrupp och i karantän eller isolering

  Ät frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål varje dag.
  Om du har dålig aptit – ät små portioner, men oftare!

  Försök att alltid få med en proteinkälla vid varje måltid.
  Exempel på proteinkällor är mjölk, fil, yoghurt, kvarg, hårdost, grynost, fisk, kyckling, kött, skaldjur, ägg, sojaprodukter, bönor och linser. 

  Sätt alltid pålägg på smörgåsen.
  Har du dålig matlust och risk för undernäring; sätt både t.ex. skinka OCH ost på smörgåsen. 

  Ät gärna åtminstone ett lagat mål mat per dag. 
  Hemlagad mat, matservice eller färdigmat från butiken – välj det alternativ som fungerar bäst för dig. 

  Ät gärna 1–3 frukter eller deciliter bär varje dag samt gärna lite grönsaker till maten.
  Frysta grönsaker, bär och frukter har ett lika bra näringsinnehåll som färska grönsaker. 

  Hoppa aldrig över kvällsmålet, ät alltid något på kvällen. 
  Förslag på bra kvällsmål  är till exempel 1–2 smörgåsar, skorpor eller knäckebröd med smör och pålägg, 1 glas mjölk och en frukt, 1 skål fil eller yoghurt med lite müssli eller flingor, en näve naturella nötter och en frukt. 

  Om du har dålig aptit och har gått ner i vikt är en flaska näringsdryck från apoteket ett bra kvällsmål.

  Utöver maten, drick 7–8 glas vätska varje dag.
  Vätska finns till exempel i vatten, mineralvatten, mjölk eller surmjölk, havre- eller sojadryck (eller liknande livsmedel), te, kaffe, juice, saft, läsk, kräm och olika soppor. 

  Om du på grund av någon sjukdom ska begränsa ditt vätskeintag ska du följa den specifika rekommendationen du har fått av din läkare.

  Coronainfo för samarbetspartner

  Beredskap för kommuner, verksamheter inom socialvård samt färjetrafik

  Mera information

   

  Intvålade händer under en vattenkran

  Undvik smittspridning

  Undvik smittspridning genom att:

  • alltid använda hygienåtgärder:
   • håll avstånd 1 - 2 meter
   • tvätta händerna och hosta i armvecket
  • använda munskydd i situationer där det inte går att undvika trängsel
  • stanna hemma genast vid förkylningssymtom och boka tid för coronaprov via webbokningen. Obs! Alla behöver inte ta prov - läs om vem som behöver provtas.
  • vaccinera dig mot covid-19
  • ladda ner Coronablinkern.
    
  Corona bild

  Coronaläget på Åland

  Provtagna patienter
  21 701
  Totalt antal tester
  53 697
  Antal positiva
  3 000
  Uppdaterad 21.1.2022

  Uppgifterna uppdateras dagligen. Varje patient räknas endast en gång.

  Detaljbild av hand som håller i vaccineringsspruta - blå bakgrund med stora coronavirus.

  Så här många är vaccinerade på Åland

   
  Dos 1 Procent A Procent B
  23 656 77,3 % 88,8 %
  Dos 2 Procent A Procent B
  23 035 75,4 % 86,6 %
  Dos 3 Procent A Procent B
  10 739 40,5 % 35,3 %

  Uppdaterad 17.1.2022 (uppdateras måndagar)

  • Procent A räknas på hela Ålands befolkning, dvs. cirka 30 000 invånare.
  • Procent B räknas på gruppen 12 år och äldre, dvs. cirka 26 600 invånare.

  Vaccinationstäckning (procent) per åldersgrupp på Åland (THL)

  Så här många är vaccinerade i hela Finland (THL)

  Publicerad 4.12.2020
  Uppdaterad 18.1.2022