Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Coronapandemin

Har du förkylningssymptom?

Om du är förkyld ska du stanna hemma. Det är särskilt viktigt att du stannar hemma i början av en förkylning. Då är smittsamheten störst både för covid-19 och för andra virussjukdomar.

Har du tagit coronaprov ska du stanna hemma och invänta provsvaret.

Förkylda barn ska stanna hemma från dagvård och skola. De kan återgå till dagvård eller skola när de haft en feberfri dag, inte längre har slemproduktiv hosta eller svårt att andas.

Vem behöver provtas vid förkylning?

Du har fått två doser coronavaccin

Du behöver inte provtas om det gått mer än en vecka sedan du fått din andra dos coronavaccin.

Undantag

Du behöver provtas om du:

 • behöver vård på sjukhus
 • under de senaste två veckorna träffat en person som har covid-19
 • arbetar inom social- och hälsovården
 • arbetar på ett äldreboende
 • blivit ordinerad av en läkare att ta coronaprov.

Boka tid via webbokningen

Du har fått en dos coronavaccin

Du behöver provtas.

Boka tid via webbokningen

Du är inte vaccinerad mot covid-19

Du behöver provtas.

Boka tid via webbokningen

Du har haft covid-19 för mindre än 6 månader sedan

Du behöver inte provtas.

Undantag

Du behöver provtas om du:

 • behöver vård på sjukhus
 • under de senaste två veckorna träffat en person som har covid-19
 • arbetar inom social- och hälsovården
 • arbetar på ett äldreboende
 • blivit ordinerad av en läkare att ta coronaprov.

Boka tid via webbokningen (öppnar 23.9.2021)

Du har haft covid-19 för mer än 6 månader sedan och är ovaccinerad

Du behöver provtas.

Boka tid via webbokningen

Barn under 12 år

Barn under 12 år behöver inte provtas.

Undantag

Barnet har:

 • under de senaste två veckorna träffat en person som har covid-19
 • en familjemedlem som är över 16 år och är ovaccinerad
 • blivit ordinerad av en läkare att ta coronaprov.

Boka tid via webbokningen

Så här meddelar vi provsvar

Provtagning av covid-19 och provsvar

Om covid-19-provsvar

Det tar 1–3 dygn att få svar på provet. Kontakta infektionsmottagningen dagtid (telefon 018-535 313) om ditt sjukdomstillstånd försämras innan provsvar eller om du har frågor. Vid akut försämring och svåra andningsbesvär kontakta akuten (telefon 018-535 001).

Vi ringer om svaret är positivt, om det är negativt får du ett SMS. Stanna hemma tills vi kontaktat dig, håll god hand- och hosthygien och undvik sociala kontakter.

Positivt provsvar

Du meddelas om svaret direkt när resultatet är klart. Du får mer information av smittskyddsläkaren och smittspårningsteamet.

Negativt provsvar

Du kan återgå till arbete, skola eller dagvård när dina symtom avtagit betydligt. Om du är i smittskyddskarantän (beslut av smittskyddsläkare) eller i frivillig karantän efter en resa så fortsätter karantäntiden som bestämts.

Ring om du har frågor

Om du har frågor ring Hälsocentralens infektionsmottagning på nummer 018-535 313:

 • måndag till fredag klockan 8:00-16:00
 • lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9:00-16:00. 

Övriga tider kan du ringa akuten 018-535 001 om du har allvarliga symtom som till exempel hög feber eller andnöd.

Har du frågor som inte handlar om vård kan du ringa 018-25 572 eller 018-25 573. Numret går till landskapsregeringen.

Känner du oro över situationen kan du ringa kristelefonen 09-2525 0112. Numret går till Mieli, Psykisk Hälsa i Finland r.f.

Vi publicerar kontinuerligt coronanyheter på startsidan - se nyhetsarkivet

Vaccinering

Vaccinering - här kan du läsa mer om coronavaccineringen.

Känner du oro?

Pandemin har skapat mycket oro – många är oroliga för vad som händer när restriktionerna och rekommendationerna lättar eller inte lättar. Om du känner oro finns det hjälp att få:

Så här kan du lindra eller förebygga ohälsa

 • hitta rutiner i vardagen: 
  • ät regelbundet och hälsosamt
  • skapa sömnrutiner
  • genomför någon form av fysisk aktivitet 
   • att göra någonting, oavsett hur litet kan hjälpa dig att må bättre. Om du till exempel har svårt att komma ut på en promenad, testa att ta på dig skorna och gå ut genom dörren. När du är utanför kan du bestämma om du vill gå på promenaden eller inte. I många fall är det svåraste att komma igång, om du lyckas ta första steget kommer du i många fall ta flera.
  • ägna tid till att vara ute 
 • håll dig informerad genom trovärdiga källor, men försök också begränsa hur mycket du läser, lyssnar eller tittar på nyheter som gör dig stressad  
 • sätt ord på dina känslor genom att t ex skriva ner vad du känner eller genom att prata med någon annan - tänk på att många i befolkningen känner oro och om du pratar om hur du känner kan vara utlösande för den andra personen att också lätta på sitt hjärta
 • tro inte på allt du tänker – du är inte dina tankar.

Kontaktuppgifter till chatt, telefonlinjer och onlinestöd vid oro

Ärligt talat – chatt för personer som är 13–29 år, gratis, chatta om vad som helst.

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten – kommunikation genom telefonsamtal eller e-post, gratis, anonymt (syns inte i telefonräkningen), telefon 0800 96 116.

Krisjouren för unga för personer som är 12–29 år, gratis, kortvarigt samtalsstöd med krisarbetare, tid bokas online. 

Kyrkans samtalstjänst – telefonsamtal, chat eller e-post, gratis, telefon 0400 22 1190.   

Digitalt kriscenter – samtalsstöd inom tre vardagar med en professionell krismedarbetare 5–6 gånger kostnadsfritt, anonymt och konfidentiellt, telefon 044 979 2439.

Lågtröskelmottagningen Mental hälsa, för vuxna (ingen remiss krävs). Ring 018-538 300. Du kan även boka 30 minuters telefontid på webben. Vid ett sådant samtal kan du få tips och råd och vid behov etablera en samtalskontakt eller få guidning till var hjälp finns att få.

Barn- och ungdomspsykiatrin (remiss krävs).

Kristelefonen – samtalstjänst på flera olika språk

Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen:

Telefon 09 2525 0112 (svenska)
Se svenska telefonjourens öppettider

Telefon 09 2525 0111 (finska)
Öppen dygnet runt.

Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)
Se engelska och arabiska telefonjourens öppettider

Coronainfo för patienter

Boka dina besök till sjukhuset

Hälsocentralen i Mariehamn har infört tidbokning för alla jourbesök på grund av coronaviruset. Även laboratoriet i Mariehamn tar endast emot bokade patienter.

Boka via webbtidbokningen eller telefon 018-535 282.

Om du är i karantän och har planerade hälso-, sjuk- eller tandvårdsbesök som inte har med orsaken till din karantän att göra, gå ej på dessa besök – ta kontakt för ombokning.

Inresa till Åland - coronatest

Covid-19-testning av symtomfria inresande

Alla som reser till Åland eller Finland under perioden 12.7.2021–15.10.2021 ska delta i covid-19-test vid ankomst och även efter ankomst, med vissa undantag. 

Boka tid för testet i god tid före ankomst för att säkert hinna testa dig inom 24 timmar. Om testet är positivt tar ÅHS hand om ärendet.

Medimar utför testerna. Plats: Lövuddsvägen 4, 22120 Mariehamn. 

Du behöver inte testa dig om:

 • du har ett intyg som visar att du haft covid-19 högst 6 månader tidigare.
 • du har intyg över att du fått din andra dos coronavaccin minst 14 dagar före ankomst.
 • om du kommer från ett grönt land eller ett område som Finlands regering listat som undantag, se länken Statsrådets förordning...  nedan.
 • om du är född år 2006 eller senare. 

Ett land klassas som grönt vid högst 10 fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Tidigare har gränsen varit 25 (beslut av Finlands regering).

Om du utvecklar symtom under resan till Åland eller när du befinner dig på Åland kontakta ÅHS ring ALLTID först:

 • ring coronatelefonen 018-535 313 för bedömning (öppen vardagar kl. 8–16, helger kl. 9–15)
 • håll dig isolerad tills du fått instruktioner från sjukvården.

Vid allvarliga symtom – när du har till exempel hög feber och andnöd:

 • ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, telefon 018-535 001
 • ring 112 vid akut behov av hjälp.

Mera information

Symtom på covid-19

Symtom på covid-19

Om du smittats av coronaviruset bryter sjukdomen covid-19 uppskattningsvis ut efter en till 14 dagar men i medeltal efter fyra till fem dagar. De här symtomen kan du få:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet.

Du kan dessutom få huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Om du har pollenallergi sedan tidigare och symtomen går över med vanlig allergibehandling behövs ingen covid-19 provtagning.

Riskgrupper för covid-19

Sjukdomar som försämrar hjärt- och lungfunktion eller försämrar immunförsvaret kan öka risken för en allvarlig coronainfektion, särskilt hos de äldre, till exempel:

 • svår hjärtsjukdom
 • svår lungsjukdom
 • diabetes med organskador
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • sjukdom som försämrar immunförsvaret, till exempel leukemi eller lymfom för vilka en aktiv cellgiftsbehandling pågår (inte underhållsbehandling)
 • medicin som betydligt försvagar immunförsvaret (till exempel höga doser av kortisonbehandling)
 • sjuklig fetma (BMI > 40)
 • daglig rökning.

  Vem kan få subventionerat intyg för inresa till land som kräver negativt coronatest 

  En del länder kräver intyg över negativt coronatest för inresa i landet. ÅHS subventionerar detta för vissa grupper som kan göra test och få intyg från Medimar för 50 euro.

  Du har rätt att få subventionerat test och intyg om du är bosatt på Åland, eller är patient vid ÅHS, och inresa till ett land som kräver intyg är nödvändig för att du:

  • ska kunna försörja dig
  • studerar i landet
  • ska besöka ditt minderåriga barn som studerar i landet
  • har laglig umgängesrätt till barn som bor i landet.

  Du bokar själv tid för test och intyg hos Medimar - se närmare instruktioner på Medimars hemsida.

  Citerad text från Ålands landskapsregerings beslut 2021/1125:

  ...
  Ålands hälso- och sjukvård ska även på begäran utfärda intyg om hälsotillståndet gällande sjukdomen covid-19 för den som är bosatt i landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och sjukvård om det är nödvändigt för invånarens eller patientens försörjning, studier eller för vårdnadshavare vars minderåriga barn studerar i annat land när det på grund av nationella gränsrestriktioner under covid-19-pandemin krävs ett sådant intyg för inresa till ifrågavarande land.

  Ytterligare ska intyg om hälsotillståndet gällande sjukdomen covid-19 på begäran utfärdas till vårdnadshavare som är bosatta i landskapet eller som är patient vid Ålands hälso- och sjukvård och behöver inträde till annat land för att kunna utnyttja sin lagstadgade umgängesrätt när det på grund av nationella gränsrestriktioner under covid-19-pandemin krävs intyg på ett negativt covid-19 test.
  ...

  Om karantän och isolering

  Karantän enligt smittskyddslagen

  Om du varit i nära kontakt med en person med bekräftad smitta ska du vara i karantän. Sjukvården utför smittspårning vid varje bekräftat positivt fall och kontaktar den smittades alla närkontakter och ordinerar karantän. 

  Under karantänen följer sjukvården upp symtomutvecklingen per telefon. Avsikten är att vänta och se om en sjukdom bryter ut under inkubationstiden. Om sjukdom bryter ut blir du testad för viruset.

  Om en person i en familj är försatt i karantän kan de övriga i familjen gå till skola och arbete som vanligt, men naturligtvis iaktta god hygien och vara observanta på symtom.

  Karantäns- eller isoleringsbrott är straffbart

  Om en smittskyddsläkare ordinerar dig att sitta i karantän eller isolering måste du ovillkorligen följa detta. Om du avbryter karantänen eller isoleringen på egen hand är detta enligt Finlands lag en hälsoskyddsförseelse som är straffbar med böter eller som mest tre månaders fängelse. Detta gäller även om du inte har smittat någon på grund av förseelsen.

  Ersättning vid karantän

  Om du är ordinerad karantän enligt smittskyddslagen har du rätt till dagpenning för smittsam sjukdom på basen av smittskyddsläkares beslut eller A-intyg av smittskyddsläkaren.

  Dagpenningen beviljas av FPA.

  Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Regeringens rekommendation om att stanna hemma två veckor efter att man återvänt från en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Mera information

  Råd till allmänheten för att undvika smitta

  Undvik smittspridning genom att:

  • stanna hemma genast vid förkylningssymtom. Boka tid för test via webbokningen. Läs om undantag i början av denna sida.
  • alltid använda hygienåtgärder:
   • håll avstånd 1–2 meter
   • tvätta händerna och hosta i armvecket.
  • ladda ner Coronablinkern
  • ta coronavaccin.

  Om du besöker sjukhus, vårdinrättningar, servicehem eller äldre personers hem ska du följa deras besöksanvisningar.

  Läs mer om anvisningar vid inresa till Finland på gränsbevakningens webbplats

  Tvätta händerna och skydda dig mot smitta! (THL:s handtvättsråd)

  Råd till dig med lungsjukdom, sömnapné eller allergi

  Lungsjukdom eller allergi

  De flesta personer med kronisk lungsjukdom eller allergi löper inte större risk än andra att smittas av coronavirus och de flesta som smittas får endast lindriga besvär. Däremot har de med kronisk nedsatt lungfunktion ökad risk för komplikationer i samband med infektionen och tillhör därför riskgrupperna.

  Det är därför viktigt att alla med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom fortsätter att ta sina mediciner som vanligt. En frisk slemhinna är mer motståndskraftig mot infektioner och om man ändå drabbas av en infektion så är förutsättningarna för läkning bättre.

  Om du är tvungen att åka till sjukhus, ta med dina egna inhalatorer så att de kan användas även under eventuell sjukhusvistelse.

  Rökare har blivit svårare sjuka av coronaviruset, passa på att sluta röka!

  Eftersom pollensäsongen är igång ska pollenallergiker ta sina mediciner regelbundet. Dels för att minska risken för att symtomen misstolkas för luftvägsinfektion, dels för att vara optimalt behandlade i händelse av infektion.

  Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon som förbättras av allergimedicin är typiskt för pollenallergi, medan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla/muskelvärk talar mer för luftvägsinfektion.

  Vid tveksamhet kan du rådfråga infektionsmottagningen.

  CPAP-behandling vid sömnapné

  Infektionsfria personer med sömnapné bör fortsätta använda sin behandling, till exempel CPAP eller apnébettskena. Det finns inget som tyder på att CPAP eller apnébettskena ökar benägenheten att bli infekterad eller att CPAP eller apnébettskena skulle göra dig mer sjuk om du blir infekterad.

  Om du som CPAP-användare blir sjuk med symtom som gör att du misstänker covid-19 (ny hosta och feber), följ myndigheternas rekommendationer om isolering av dig själv och ditt hushåll. Vi vet inte om CPAP gör att spridning av covid-19 virus skulle kunna öka vid användning i hemmet.

  Man kan dock misstänka att luftflödet från din CPAP och ansiktsmask, framförallt i kombination med luftfuktare, kan föra droppsmittan vidare i sovrummet (till exempel till din sängpartner eller andra medlemmar i hushållet). Du bör tänka på denna risk när du beslutar om du ska fortsätta använda CPAP vid symtom på covid-19.

  Det kan möjligen vara en fördel att öka avståndet till andra medlemmar i hushållet genom att byta sovrum. Alternativt kan du göra ett uppehåll med CPAP-behandlingen för en kort tid.

  Om du har bestämt dig att fortsätta med CPAP

  Varje luftvägsinfektion, särskilt med samtidig nästäppa, kan göra det svårare att använda CPAP. Om du skulle känna dig sämre under CPAP-behandlingen (till exempel mera hosta och kraftig sömnstörning), avbryt då tillfälligt CPAP behandlingen till dess luftvägssymtomen förbättras.

  Om du avbryter CPAP-terapin

  Att sova mer upprätt eller i sidoläge, undvika alkohol och använda apnébettskena (om du har en sådan) kan vara till hjälp som alternativ till CPAP för att minska andningsstörningar under natten under en infektionsperiod. Dina sömnapné-symtom förvärras  sannolikt under infektionen, men kommer att snabbt åter förbättras när du på nytt startar med CPAP.

  Följ rutinhygienen: Byt maskin-filter enligt anvisningar i instruktionsboken, rengör ytor, mask och slang med ljummet vatten (plus tvål eller helst diskmedel) och tvätta händerna regelbundet. Masker och maskiner bör inte delas med andra personer.

  Tänk på att ökad sömnighet i samband med tillfälligt uppehåll av CPAP-behandling i kombination med en infektion kan försämra körförmågan.

  Näringsråd till dig i riskgrupp i karantän eller isolering

  Enkla råd för bra mat- och vätskeintag för dig  som är riskgrupp och i karantän eller isolering

  Ät frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål varje dag.
  Om du har dålig aptit – ät små portioner, men oftare!

  Försök att alltid få med en proteinkälla vid varje måltid.
  Exempel på proteinkällor är mjölk, fil, yoghurt, kvarg, hårdost, grynost, fisk, kyckling, kött, skaldjur, ägg, sojaprodukter, bönor och linser. 

  Sätt alltid pålägg på smörgåsen.
  Har du dålig matlust och risk för undernäring; sätt både t.ex. skinka OCH ost på smörgåsen. 

  Ät gärna åtminstone ett lagat mål mat per dag. 
  Hemlagad mat, matservice eller färdigmat från butiken – välj det alternativ som fungerar bäst för dig. 

  Ät gärna 1–3 frukter eller deciliter bär varje dag samt gärna lite grönsaker till maten.
  Frysta grönsaker, bär och frukter har ett lika bra näringsinnehåll som färska grönsaker. 

  Hoppa aldrig över kvällsmålet, ät alltid något på kvällen. 
  Förslag på bra kvällsmål  är till exempel 1–2 smörgåsar, skorpor eller knäckebröd med smör och pålägg, 1 glas mjölk och en frukt, 1 skål fil eller yoghurt med lite müssli eller flingor, en näve naturella nötter och en frukt. 

  Om du har dålig aptit och har gått ner i vikt är en flaska näringsdryck från apoteket ett bra kvällsmål.

  Utöver maten, drick 7–8 glas vätska varje dag.
  Vätska finns till exempel i vatten, mineralvatten, mjölk eller surmjölk, havre- eller sojadryck (eller liknande livsmedel), te, kaffe, juice, saft, läsk, kräm och olika soppor. 

  Om du på grund av någon sjukdom ska begränsa ditt vätskeintag ska du följa den specifika rekommendationen du har fått av din läkare.

  Coronainfo för samarbetspartner

  Beredskap för kommuner, verksamheter inom socialvård samt färjetrafik

  Mera information

   

  Intvålade händer under en vattenkran

  Undvik smittspridning

  Undvik smittspridning genom att:

  • alltid använda hygienåtgärder:
   • håll avstånd 1 - 2 meter
   • tvätta händerna och hosta i armvecket
  • använda munskydd i situationer där det inte går att undvika trängsel
  • stanna hemma genast vid förkylningssymtom och kontakta coronatelefonen för testning
  • ladda ner Coronablinkern.
    
  Corona bild

  Coronaläget på Åland

  Provtagna patienter
  18 303
  Totalt antal tester
  60 325
  Antal positiva
  481
  Uppdaterad 25.9.2021

  Uppgifterna uppdateras dagligen. Varje patient räknas endast 1 gång.

  Detaljbild av hand som håller i vaccineringsspruta - blå bakgrund med stora coronavirus.

  Så här många är vaccinerade på Åland

   
  Antal dos 1 Procent
  22 980 75,3 %
  Antal dos 2 Procent
  19 883 65,2 %

  Uppdaterad 20.9.2021 (uppdateras måndagar, procenten räknas på hela Ålands befolkning, dvs drygt 30 000 invånare).

  Vaccinationstäckning (%) per åldersgrupp på Åland (THL)

  Så här många är vaccinerade i hela Finland (THL)

  Publicerad 4.12.2020
  Uppdaterad 24.9.2021