Materialutlämning

Hemsjukvården i Mariehamn

Materialutlämning av hemvårdsmaterial sker vid huvudentrén på Doktorsvägen 1 C. 

Norra Ålands hemsjukvård

Utlämning av vårdmaterial från hemsjukvårdens kansli i Godby center sker vardagar kl. 08.00-09.00 eller enligt överenskommelse.

Södra Ålands hemsjukvård

Materialutlämning enligt tidsbokning.

Beställning av material

Se telefonnummer och telefontider ovan.
E-post: hv.material@ahs.ax 

Kostnader för hemsjukvårdsmaterial hittar du i Handbok för patientavgifter