Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

ÅHS samlade information om coronapandemin

Har du förkylningssymptom?

Om du har förkylningssymtom, ring:

 • coronatelefonen på nummer 018-535 313 eller 
 • ÅHS sjukvårdsupplysning på nummer 018-538 500.

Telefonerna är öppna måndag till fredag klockan 8:00-16:00 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 9:00-16:00. Övriga tider kan du ringa akuten 018-535 001 om du har allvarliga symtom.

Har du icke-vårdrelaterade frågor kan du ringa 018-25 572 eller 018-25 573. Numret går till landskapsregeringen.

Känner du oro över situationen kan du ringa kristelefonen 09-2525 0112. Numret går till Mieli, Psykisk Hälsa i Finland r.f.

Coronainfo för patienter

Boka dina besök till sjukhuset

Hälsocentralen i Mariehamn har infört tidbokning för alla jourbesök på grund av coronaviruset. Även laboratoriet i Mariehamn tar endast emot bokade patienter.
 

Boka via webbtidbokningen eller telefon 018-535 282.

Om du är i karantän och har planerade hälso-, sjuk- eller tandvårdsbesök som inte har med orsaken till din karantän att göra, gå ej på dessa besök – ta kontakt för ombokning.

Använd mun- och nässkydd på offentliga platser inomhus

Rekommendationer för allmänheten

Det är rekommenderat att använda mun- och nässkydd på offentliga platser inomhus där nära kontakter inte kan undvikas. Rekommendationen gäller för personer över 15 år:

 • Använd inte mun- och nässkydd om det blir orimligt svårt att andas eller om du av hälsoskäl inte kan använda dem.
 • Ett näs- och munskydd ersätter inte behovet av att hålla avstånd och tvätta händerna: i första hand ska du försöka undvika trängsel!
 • Använd helst CE-märkta kirurgiska näs- och munskydd för engångsbruk.

Exempel på offentliga lokaler och offentliga evenemang inomhus där mun- och nässkydd rekommenderas:

 • butiker och köpcentra
 • postkontor, banker, bibliotek och liknande lokaler
 • konsertsalar, teatrar och biografer
 • museer och gallerier
 • nöjes- och temaparker och attraktioner om inomhus
 • festivaler och marknader om inomhus
 • offentliga utrymmen och omklädningsrum i anläggningar för fysisk aktivitet eller sport
 • kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund.

Rekommendationer för arbetsgivare

Arbetsgivare kan på basis av sin riskbedömning ge egna rekommendationer om skyddsutrustning för anställda, se Arbetshälsoinstitutets hemsida.

Mera information

Du hittar mera information om olika sorters skydd på Arbetshälsoinstitutets hemsida.   

Detta gäller vid inresa till Åland

Du som anländer till Åland från ett land som fortfarande omfattas av gränskontroll ska under 7 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla dig i karantän. I alla situationer bör du följa riktlinjerna om två meters avstånd och god handhygien.

Direktiv för vård och kontakt med hälso- och sjukvården

Om du vid eller efter inresan har symtom på luftvägsinfektion (även vid lätta symtom) ska du genast kontakta hälso- och sjukvården (ring ALLTID före besök).

De här symtomen kan du få:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet.

Du kan dessutom få huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Om du utvecklar symtom när du befinner dig på Åland följ direktiven under fliken "Vem ska söka vård vid förkylningssymtom?".

Mera information

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom?

Alla med förkylningssymtom ska ringa coronatelefonen

Om du utvecklar luftvägssymtom (till exempel feber, hosta, andnöd) gör så här:

 • ring coronatelefonen för bedömning, 018-535 313.
 • kom överens med din arbetsgivare om distansarbete är möjligt.
 • annars sjukledighet på egen anmälan.
 • provtagning för covid-19, läs mer under fliken Provtagning av covid-19 vid ÅHS.

Vuxna med negativt provresultat

Om du varit förkyld, blivit testat för covid-19 och fått ett negativt provresultat kan du återgå till arbetet när symtomen har minskat betydligt. Om du haft feber ska du ha varit feberfri minst två dagar.

Om du får symtom på nytt eller symtomen är långvariga ska du ringa coronatelefonen, det kan bli aktuellt med en ny provtagning.

Barn med symtom

Barn med infektionssymtom (snuva, halsont etc.) ska alltid stanna hemma från dagvård och skola. Om barnet uppvisar covid-19-symtom ska det coronatestas. Det finns vissa undantag för provtagning, läs mer under fliken Provtagning av covid-19 vid ÅHS.

Vid allvarliga symtom

När du har till exempel hög feber och andnöd:

 • ring coronatelefonen dagtid, kvällstid ringer du till akuten, telefon 018-535 001
 • vid akut behov av hjälp, ring 112.

Symtom och riskgrupper

Symtom på covid-19

Om du smittats av coronaviruset bryter sjukdomen covid-19 uppskattningsvis ut efter en till 14 dagar men i medeltal efter fyra till fem dagar. De här symtomen kan du få:

 • förhöjd kroppstemperatur eller feber
 • hosta, snuva
 • andnöd
 • ont i halsen
 • förlust av luktsinnet.

Du kan dessutom få huvudvärk, extrem trötthet, muskelvärk eller magbesvär.

Om du har pollenallergi sedan tidigare och symtomen går över med vanlig allergibehandling behövs ingen covid-19 provtagning.

Riskgrupper för covid-19

Sjukdomar som försämrar hjärt- och lungfunktion eller försämrar immunförsvaret kan öka risken för en allvarlig coronainfektion, särskilt hos de äldre, till exempel:

 • svår hjärtsjukdom
 • svår lungsjukdom
 • diabetes med organskador
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • sjukdom som försämrar immunförsvaret, till exempel leukemi eller lymfom för vilka en aktiv cellgiftsbehandling pågår (inte underhållsbehandling)
 • medicin som betydligt försvagar immunförsvaret (till exempel höga doser av kortisonbehandling)
 • sjuklig fetma (BMI > 40)
 • daglig rökning.

  Provtagning av covid-19 vid ÅHS

  Ett covid-19-testresultat gäller för provtagningstidpunkten och är en ögonblicksbild. Ett negativt testresultat utesluter inte eventuell smitta efter provtagningen eller att infektionen håller på att utvecklas.

  Målet med testningen

  Enligt social- och hälsovårdsministeriets är målet med testningen att:

  • bromsa spridningen av epidemin, skydda riskgrupper och trygga den kritiska personalens tillräcklighet och hälso- och sjukvårdens kapacitet
  • effektivt spåra smittkedjor
  • skapa en så exakt bild som möjligt över epidemins förlopp för att kunna besluta om begränsningsåtgärder.

  Alla med symtom provtas

  Alla med förkylningssymtom provtas - se länk till information om symtom och riskgrupper nedan.

  Symtomfria personer provtas inför vissa operationer och ibland efter bedömning av smittskyddsläkare.

  Barn och provtagning

  • Barn med covid-19-symtom provtas men det finns vissa undantag:
   • Om symtomen är mycket lindriga och barnet inte har någon känd exponering för covid-19 och ingen i familjen har varit på resa under de föregående 14 dygnen kan man avstå från testning.
   • Om symtomen på ett otestat barn upphör helt kan barnet återvända till skola/dagvård efter en symtomfri dag.
   • Om barnet har allergisk snuva, enstaka nysningar eller näsan börja rinna endast utomhus kan barnet gå till skola /dagvård om det inte finns andra symtom.
   • Om luftvägssymtomen är långvariga och symtombilden inte har förändrats behöver nytt prov inte tas.
   • Om flera i samma familj har liknande symtom samtidigt räcker det med ett negativt testresultat. Alla familjens barn behöver inte testas.

  Ett barn som har testats negativt kan återvända till skola/dagvård om barnet är på bättringsvägen även om alla symtom inte har gått över helt.

  Skolan eller dagvården har inte rätt att kräva intyg på testresultat.

  Om covid-19-provsvar

  Det tar 1–3 dygn att få svar på provet. Kontakta infektionsmottagningen dagtid (telefon 018-535 313) om ditt sjukdomstillstånd försämras innan provsvar eller om du har frågor. Vid akut försämring och svåra andningsbesvär kontakta akuten (telefon 018-535 001).

  Vi ringer om svaret är positivt, om det är negativt får du ett SMS. Stanna hemma tills vi kontaktat dig, håll god hand- och hosthygien och undvik sociala kontakter.

  Positivt provsvar

  Du meddelas om svaret direkt när resultatet är klart. Du får mer information av smittskyddsläkaren och smittspårningsteamet.

  Negativt provsvar

  Du kan återgå till arbete/skola/dagvård när dina symtom avtagit betydligt. Har du haft feber ska du ha varit feberfri i 2 dagar. Om du är i smittskyddskarantän (beslut av smittskyddsläkare) eller i frivillig karantän efter en resa så fortsätter karantäntiden som bestämts.

  Mera information

  Om karantän

  Karantän enligt smittskyddslagen

  Om du varit i nära kontakt med en person med bekräftad smitta ska du vara i karantän. Sjukvården utför smittspårning vid varje bekräftat positivt fall och kontaktar den smittades alla närkontakter och ordinerar karantän. 

  Under karantänen följer sjukvården upp symtomutvecklingen per telefon. Avsikten är att vänta och se om en sjukdom bryter ut under inkubationstiden. Om sjukdom bryter ut blir du testad för viruset.

  Man testar aldrig symtomfria, bland annat för att testet då kan vara falskt negativt. 

  Om en person i en familj är försatt i karantän kan de övriga i familjen gå till skola och arbete som vanligt, men naturligtvis iaktta god hygien och vara observanta på symtom.

  Ersättning vid karantän

  Om du är ordinerad karantän enligt smittskyddslagen har du rätt till dagpenning för smittsam sjukdom på basen av smittskyddsläkares beslut eller A-intyg av smittskyddsläkaren.

  Dagpenningen beviljas av FPA.

  Arbetsgivarens rekommendation om eller förordnande att stanna hemma är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Regeringens rekommendation om att stanna hemma två veckor efter att man återvänt från en utlandsresa är inte en grund för beviljande av dagpenning vid smittsam sjukdom.

  Mera information

  Frågor och svar om karantän

  Råd till allmänheten för att undvika smitta

  • Undvik smittspridning genom att:

  • alltid använda hygienåtgärder:
   • håll avstånd 1 - 2 meter
   • tvätta händerna och hosta i armvecket
  • använda munskydd i situationer där det inte går att undvika trängsel
  • stanna hemma genast vid förkylningssymtom och kontakta coronatelefonen för testning
  • ladda ner Coronablinkern
  • undvika att resa
  • undvika folksamlingar.

  Om du varit utanför Finland i land med restriktioner ska du vara i karantän i 7 dagar.

  Besök vid sjukhus, vårdinrättningar, servicehem eller äldre personers hem är begränsade.

  Läs mer om anvisningar vid inresa till Finland på gränsbevakningens webbplats

  Tvätta händerna och skydda dig mot smitta! (THL:s handtvättsråd)

  Råd till dig med lungsjukdom, sömnapné eller allergi

  Lungsjukdom eller allergi

  De flesta personer med kronisk lungsjukdom eller allergi löper inte större risk än andra att smittas av coronavirus och de flesta som smittas får endast lindriga besvär. Däremot har de med kronisk nedsatt lungfunktion ökad risk för komplikationer i samband med infektionen och tillhör därför riskgrupperna.

  Det är därför viktigt att alla med astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom fortsätter att ta sina mediciner som vanligt. En frisk slemhinna är mer motståndskraftig mot infektioner och om man ändå drabbas av en infektion så är förutsättningarna för läkning bättre.

  Om du är tvungen att åka till sjukhus, ta med dina egna inhalatorer så att de kan användas även under eventuell sjukhusvistelse.

  Rökare har blivit svårare sjuka av coronaviruset, passa på att sluta röka!

  Eftersom pollensäsongen är igång ska pollenallergiker ta sina mediciner regelbundet. Dels för att minska risken för att symtomen misstolkas för luftvägsinfektion, dels för att vara optimalt behandlade i händelse av infektion.

  Nästäppa, snuva och nysningar med klåda i näsa och ögon som förbättras av allergimedicin är typiskt för pollenallergi, medan samtidig feber, halsont eller sjukdomskänsla/muskelvärk talar mer för luftvägsinfektion.

  Vid tveksamhet kan du rådfråga infektionsmottagningen.

  CPAP-behandling vid sömnapné

  Infektionsfria personer med sömnapné bör fortsätta använda sin behandling, till exempel CPAP eller apnébettskena. Det finns inget som tyder på att CPAP eller apnébettskena ökar benägenheten att bli infekterad eller att CPAP eller apnébettskena skulle göra dig mer sjuk om du blir infekterad.

  Om du som CPAP-användare blir sjuk med symtom som gör att du misstänker covid-19 (ny hosta och feber), följ myndigheternas rekommendationer om isolering av dig själv och ditt hushåll. Vi vet inte om CPAP gör att spridning av covid-19 virus skulle kunna öka vid användning i hemmet.

  Man kan dock misstänka att luftflödet från din CPAP och ansiktsmask, framförallt i kombination med luftfuktare, kan föra droppsmittan vidare i sovrummet (till exempel till din sängpartner eller andra medlemmar i hushållet). Du bör tänka på denna risk när du beslutar om du ska fortsätta använda CPAP vid symtom på covid-19.

  Det kan möjligen vara en fördel att öka avståndet till andra medlemmar i hushållet genom att byta sovrum. Alternativt kan du göra ett uppehåll med CPAP-behandlingen för en kort tid.

  Om du har bestämt dig att fortsätta med CPAP

  Varje luftvägsinfektion, särskilt med samtidig nästäppa, kan göra det svårare att använda CPAP. Om du skulle känna dig sämre under CPAP-behandlingen (till exempel mera hosta och kraftig sömnstörning), avbryt då tillfälligt CPAP behandlingen till dess luftvägssymtomen förbättras.

  Om du avbryter CPAP-terapin

  Att sova mer upprätt eller i sidoläge, undvika alkohol och använda apnébettskena (om du har en sådan) kan vara till hjälp som alternativ till CPAP för att minska andningsstörningar under natten under en infektionsperiod. Dina sömnapné-symtom förvärras  sannolikt under infektionen, men kommer att snabbt åter förbättras när du på nytt startar med CPAP.

  Följ rutinhygienen: Byt maskin-filter enligt anvisningar i instruktionsboken, rengör ytor, mask och slang med ljummet vatten (plus tvål eller helst diskmedel) och tvätta händerna regelbundet. Masker och maskiner bör inte delas med andra personer.

  Tänk på att ökad sömnighet i samband med tillfälligt uppehåll av CPAP-behandling i kombination med en infektion kan försämra körförmågan.

  Näringsråd till dig i riskgrupp i karantän eller isolering

  Enkla råd för bra mat- och vätskeintag för dig  som är riskgrupp och i karantän eller isolering

  Ät frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål varje dag.
  Om du har dålig aptit – ät små portioner, men oftare!

  Försök att alltid få med en proteinkälla vid varje måltid.
  Exempel på proteinkällor är mjölk, fil, yoghurt, kvarg, hårdost, grynost, fisk, kyckling, kött, skaldjur, ägg, sojaprodukter, bönor och linser. 

  Sätt alltid pålägg på smörgåsen.
  Har du dålig matlust och risk för undernäring; sätt både t.ex. skinka OCH ost på smörgåsen. 

  Ät gärna åtminstone ett lagat mål mat per dag. 
  Hemlagad mat, matservice eller färdigmat från butiken – välj det alternativ som fungerar bäst för dig. 

  Ät gärna 1–3 frukter eller deciliter bär varje dag samt gärna lite grönsaker till maten.
  Frysta grönsaker, bär och frukter har ett lika bra näringsinnehåll som färska grönsaker. 

  Hoppa aldrig över kvällsmålet, ät alltid något på kvällen. 
  Förslag på bra kvällsmål  är till exempel 1–2 smörgåsar, skorpor eller knäckebröd med smör och pålägg, 1 glas mjölk och en frukt, 1 skål fil eller yoghurt med lite müssli eller flingor, en näve naturella nötter och en frukt. 

  Om du har dålig aptit och har gått ner i vikt är en flaska näringsdryck från apoteket ett bra kvällsmål.

  Utöver maten, drick 7–8 glas vätska varje dag.
  Vätska finns till exempel i vatten, mineralvatten, mjölk eller surmjölk, havre- eller sojadryck (eller liknande livsmedel), te, kaffe, juice, saft, läsk, kräm och olika soppor. 

  Om du på grund av någon sjukdom ska begränsa ditt vätskeintag ska du följa den specifika rekommendationen du har fått av din läkare.

  Coronainfo för samarbetspartner

  Beredskap för kommuner, verksamheter inom socialvård samt färjetrafik

  Här hittar du samlad information om olika verksamheters och organisationers beredskap för covid-19:

  Behöver du prata med någon?

  Om du vill prata med någon kan du ringa kristelefonen

  Om du känner att du behöver prata med någon om din oro kan du ringa den landsomfattande kristelefonen.

  Telefon 09 2525 0112 (svenska)

  Telefon 09 2525 0111 (finska)

  Telefon 09 2525 0113 (engelska och arabiska)

  Mera information

   

  Intvålade händer under en vattenkran

  Undvik smittspridning

  Undvik smittspridning genom att:

  • alltid använda hygienåtgärder:
   • håll avstånd 1 - 2 meter
   • tvätta händerna och hosta i armvecket
  • använda munskydd i situationer där det inte går att undvika trängsel
  • stanna hemma genast vid förkylningssymtom och kontakta coronatelefonen för testning
  • ladda ner Coronablinkern.
    
  Corona bild

  Coronaläget på Åland

  Provtagna patienter
  10 698
  Totalt antal tester
  15 924
  Antal positiva
  115
  Uppdaterad 18.1.2021

  Uppgifterna uppdateras dagligen kl 16:00. Varje patient räknas endast 1 gång.

  Publicerad 4.12.2020
  Uppdaterad 4.1.2021