Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

mötesbord med folk runtomkring

Vill du vara med i vårt patientråd?

Vi söker dig som:

  • har erfarenhet av vården som patient och/eller närstående
  • vill bidra till att utveckla hälso-och sjukvården
  • har förmåga att växla mellan individ- och systemperspektiv
  • tycker om att arbeta strukturerat och långsiktigt

Syftet med patientrådet är att patient-och närståendeperspektivet ska få ett större inflytande i utvecklingen av vår verksamhet. Målet är att patientrådets arbete ska bidra till att förbättra våra hälso- och sjukvårdstjänster. Under de kommande två åren kommer vi att fokusera på behovet av att utveckla digitala tjänster och hur ÅHS kan bli mera tillgängligt.

Skicka en fritt formulerad ansökan till registrator@ahs.ax senast 15.3.2024.
Berätta kort om dig själv och din erfarenhet som patient och/eller närstående, samt om dina främsta kunskapsområden. Berätta också på vilket sätt du skulle vilja bidra till arbetet i patientrådet.

Patientrådets mandatperiod är två år. Vi söker tre nya medlemmar för perioden 1.4.2024-31.3.2026. Patientrådet möts fyra gånger per år, på dagtid. Medlemmarna får ett mötesarvode som motsvarar Ålands landskapsregerings kommittéarvoden.

Välkommen med din ansökan! Om du önskar ytterligare information, hör av dig till sandra.rasmussen@ahs.ax.

Publicerad
Uppdaterad