Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kanta information

Tillståndet för utlämnade har förnyats av THL.

Tillståndet för utlämnade av patientuppgifter mellan aktörer inom hälso- och sjukvård behöver förnyas.

Tillståndet för utlämnande har hittills gjort det möjligt att överföra uppgifterna i Kanta-tjänsterna. I fortsättningen innebär ett tillstånd för utlämnande att också sådana uppgifter som inte finns i Kanta-tjänsterna kan delas. Sådana är exempelvis uppgifter som registrerats på papper. Om patienten har gett ett tillstånd för utlämnande före 2024 behöver tillståndet förnyas. Då kan också uppgifter om patienten som inte finns i Kanta-tjänsterna, till exempel patientuppgifter från ÅHS, lämnas ut till annan vårdgivare med stöd av tillståndet.

Medborgarna uppmanas att själva förnya sitt tillstånd för utlämnade av uppgifter. Detta görs genom att man loggar in till MittKanta, https://www.kanta.fi/sv/mittkanta och följer instruktionerna där. Genom att göra det underlättar ni ert kommande besök på ÅHS .

 

Publicerad
Uppdaterad