Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

parfymflaska och blomblad

Starka dofter i sjukhusmiljön

Parfymer, kemikalier och blommor som har starka dofter bör undvikas då du besöker Ålands hälso- och sjukvård.

För allas trevnad är det önskvärt att du undviker starka dofter i den personliga hygienen då du vet att du ska besöka oss, som patient, besökare, medföljande, mötesdeltagare eller annat.

Inte bara parfymer utan även andra hygienprodukter kan ha aromer som påverkar känsliga personer.

Det samma gäller för starkt doftande blommor, även deras bouqet kan framkalla allergiska besvär och obehag.

Publicerad
Uppdaterad