Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

en öppen kran

Spolning på ÅHS visar resultat.

Fastighetsverket noterar att de dagliga spolningar av tappvatten som gjorts inom ÅHS nu visar gott resultat enligt de senaste provsvaren.

Det var besiktningar av rörsystemet ifjol som ledde till fördjupade studier av dolda rörsystem i väggar och tak på valda delar av sjukhuset. Det beslutades sedermera även att proaktivt ta legionellaprover på dessa ställen. Det var ett sådant prov som visade förhöjda värden.

Alla prover är nu godkända men några visar viss förekomst. 

Vi kan konstatera att spolningen haft bra effekt och att vi för stunden har läget under kontroll berättar Landskapets fastighetsverk Carl-Johan Mattsson, och meddelar att man nu övergår nu till veckovis spolning av samtliga utrymmen. 

Publicerad
Uppdaterad