Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

bild från patientanmälan

Rutin för patientanmälan

Patienter som skall besöka Hälsocentralen i Mariehamn ska göra sin anmälan i Patientanmälan disken på plan 1 vid Ålands hälso- och sjukvård, Doktorsvägen 1 A. Många kommer att känna igen sig i miljön då Hälsocentralens patientanmälan nu delar utrymme med det som tidigare var medicinpoliklinikens reception. Receptionen skyltas Patientanmälan.

Patienter som ska besöka röntgen anmäler sig som vanligt i röntgens reception.

Vi har våra uppskattade patientvärdar på plats - de kan vara behjälpliga både med att visa vägen och att ge en hjälpande hand för den som behöver.

Ta gärna lite extra tid på dig inför ditt bokade besök så att inte den tid som avsatts för dig påverkas av att anmälningsprocesessen kan ta lite längre än vanligt.

Publicerad
Uppdaterad