Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

illustration av samarbete

Patientråd Ålands hälso- och sjukvård

Ledningsgruppen beslutar att med beaktande av de kriterier som slogs fast i ledningsgruppen 29.2.2024 (37§) i kombination med patientrådets uppdrag för mandatperioden utse följande medlemmar för perioden 1.4.2024-31.3.2026: 
Susann Eklund 
Tomas Fellman 
Marlene Lundberg 
Fredrica Stenroos 
Veronica Johansson 
Kerstin Kronqvist

Sammansättningen i patientrådet är gjord utifrån en helhetsbedömning av gruppens samlade erfarenhet och kompetens i relation till patientrådets uppdrag för mandatperioden. Patientrådets medlemmar har erfarenhet och kunskap gällande bl.a. följande områden: somatiska sjukdomar, psykiatriska sjukdomar, barn med funktionsnedsättning och patientsäkerhet.

Uppdrag till patientrådet under mandatperioden

Ledningsgruppens två uppdrag till patientrådet under mandatperioden är följande:

1. Vilka digitala tjänster skulle behövas för att öka kvaliteten, tillgängligheten och delaktigheten?

2. Hur kan ÅHS bli mera tillgängligt?

Patientrådet kan ta egna initiativ och ge förslag till ledningsgruppen gällande sådant som ligger utanför de formulerade uppdragen. 

Publicerad
Uppdaterad