Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kanta information

Information till medborgarna angående Kanta-tjänsterna

Kanta-tjänsterna är en helhet av riksomfattande informationssystemtjänster. Med hjälp av Kanta-tjänsterna kan uppgifterna förmedlas på ett datasäkert sätt till de yrkesutbildade personer som sköter dina ärenden. Du kan själv titta på dina uppgifter i MittKanta.

”Tillståndet för utlämnande har förnyats på MittKanta. Därför krävs det att du loggar in och uppdaterar dina uppgifter. Den viktigaste förändringen är att de tillstånd som du gett för utlämnande i fortsättningen kan utnyttjas vid alla utlämnanden av uppgifter inom social- och hälsovården. När du för första gången ger tillstånd för utlämnande eller uppdaterar det tillstånd som du gett tidigare, kan dina uppgifter lämnas ut både via Kanta-tjänsterna och på annat sätt” berättar Annika Karlsson, systemförvaltare vid Ålands hälso- och sjukvård.

När du ger tillstånd för utlämnande kan dina uppgifter också användas av andra tjänstetillhandahållare där du uträttar ärenden. Tillstånd för utlämnande kan utnyttjas för att förmedla uppgifter både via Kanta-tjänsterna och på andra sätt, till exempel på papper.”

Publicerad
Uppdaterad