Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

hand med odlingsplatta

Information till dig som skall bli inbjuden till PAPA-screening

Information till dig som skall bli inbjuden till PAPA-screening år 2022. 

Du som är född -92, -87, -82, -77, -72, -67, -62 och –57 men som ännu inte fått din kallelse eller som av någon anledning inte ännu deltagit.  

Vi skickar ut kallelser regelbundet, du kommer inte att bli utan kallelse.  Av olika anledningar ligger vi efter i år med kallelserna.  

Du som tillhör screeningsår 2022 har rätt att delta i screeningen ända fram till 31.12.2023. Om du önskar boka in en tid före du får din kallelse så kan du ta kontakt via mejl papamottagning@ahs.ax alternativt ringa måndag - torsdag mellan kl. 09:00 – 13:00 på telefon 018-538 518 så ringer vi upp dig. 

 

Information till dig som skall bli inbjuden till PAPA-screening år 2023. 

Du som är född -93, -88, -83, -78, -73, -68, -63 och –58 kommer att bli inbjuden till PAPA - screeningen nästa år. Vi börjar sända ut kallelser från februari 2023. 

 

 

Publicerad
Uppdaterad