Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

näsdukar och tekopp

Höstvinterns boosterdos efter genomgången coronasjukdom

Om en person har haft coronainfektion under hösten-vintern 2023-2024 behöver hen ingen boosterdos av coronavaccinet denna säsong med tanke på skyddet enligt THL. Personen har av genomgången sjukdom fått ett utmärkt skydd mot allvarlig coronasjukdom. 


Om sakkunnig personal inom hälso- och sjukvården däremot av särskilda skäl och efter individuell bedömning beslutar att ändå ge vaccinet (det är främst för personer med kraftig immunbrist som detta kan bli aktuellt), är det möjligt att ge vaccinet tidigast tre månader efter genomgången sjukdom.

Publicerad
Uppdaterad