Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

spruta med vaccin

Höstens influensavaccinering 2023.

Den årligen återkommande säsonginfluensan drabbar många. Med en vaccination minskas risken för insjuknande och för besvärliga komplikationer. Årets vaccinering sker vecka 46-48 och inleds nu med att webbokningen för höstens influensavaccinering har öppnat.

I år erbjuder ÅHS även en boosterdos av coronavirusvaccinet samtidigt.

Gratis influensavaccin erbjuds följande grupper

• personer 65 år eller äldre

• personer som hör till riskgrupp pga sjukdom eller behandling som försvagar immunförsvaret

• gravida

barn under 7 år (ingen webbokning - boka genom att ringa barnrådgivningen)

• person som ska i militärtjänst

• personal inom social- och hälsovården eller läkemedelsförsörjningen

• närstående till person som är speciellt mottaglig för allvarlig influensa

Vaccineringen sker på bägge Hälsocentraler, Mariehamn och Godby.

Boka tid via ÅHS webbokning (klicka här) Utbudet av tider är flexibelt för att passa så många i grupperna som möjligt. Du kan boka dagtid, kvällstid samt även vissa lördagar. Du behöver bara boka en tid och erbjuds då både influensa- och boosterdos av coronavirusvaccinet samtidigt.

Barn under 7 år vaccineras på barnrådgivningen – boka tid via er barnrådgivning. I år kommer barn i åldern 2–6 år få nässprayvaccinet Fluenz Tetra.

Skärgårdsbor bokar tid via hemkommunens sjukvårdsmottagning.

Anställda inom social- och hälsovård som arbetar med patienter/klienter vaccineras av den egna företagshälsovården.

 

Boosterdos av coronavirusvaccin

THL rekommenderar en boosterdos coronavirusvaccin till personer 65 år och äldre samt till personer som tillhör riskgrupp för att insjukna i allvarlig covid-19. En boosterdos rekommenderas oberoende av hur många vaccindoser personen har fått eller hur många gånger personen har genomgått coronasjukdomen. En boosterdos kan ges när minst 3 månader har gått sedan den senaste vaccinationen eller genomgången sjukdom.

Boka tid för influensavaccinering så har du möjlighet att få coronavirusvaccin samtidigt. Skärgårdsbor bokar tid via kommunens sjukvårdsmottagning.

Publicerad
Uppdaterad