Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

liten flicka undersöks för streptokocker i halsen

Grupp A streptokocker (GAS)

På Åland har vi de senaste månaderna haft flera fall av allvarliga grupp A streptokock- infektioner (GAS) som krävt sjukhusvård. I över ett års tid har man sett ökade fall av dylika infektioner i större delen av Europa.

Tecken på allvarlig streptokock A-infektion:

Akut insjuknande med snabbt stigande feber, påverkat allmäntillstånd (förvirring, svårigheter att få i sig vätska, slöhet), sänkt medvetandegrad eller snabbt framskridande mjukdelsinfektioner med svår smärta och/eller hudrodnad.

Det är normalt att då och då få en grupp A-streptokockinfektion, men man kan inte förutsäga vem som kommer att råka ut för en allvarlig infektion. GAS orsakar vanligtvis lindriga infektioner som svinkoppor hos mindre barn och infektion i svalg och tonsiller hos skolbarn och vuxna, samt ytliga sårinfektioner.

Smittan sprids genom direktkontakt från människa till människa, indirekt via föremål eller som droppsmitta. GAS-infektion behandlas med antibiotika. Det finns inget vaccin mot GAS.

Man kan minska risk för spridning av GAS genom noggrann hand- och hosthygien.

Vid misstänkt allvarlig GAS-infektion, vid snabb försämring eller utebliven förbättring är det viktigt att snabbt ta kontakt med sjukvården.

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten kan den kraftiga ökningen av svåra GAS- infektioner bero på en kombination av flera faktorer. Den minskade spridningen av lindriga GAS-infektioner i samhället under covid-åren 2020–2021 kan ha lett till en sämre immunitet i befolkningen, framför allt hos de yngre barnen. Då befolkningen succesivt återgått till normala kontaktmönster har det lett till ökad risk för spridning av infektioner generellt och då även GAS-infektioner. Den stora spridningen av andra luftvägsinfektioner som influensa och RS-virus under säsongen kan också ha bidragit till ökningen, eftersom samtidig infektion av virus och GAS kan öka risken för allvarlig infektion.

Läs mer på THLs hemsida om Grupp A streptokocker

Publicerad
Uppdaterad