Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

groddar

Groddar är troligtvis källan till Salmonella Enteritidis-epidemin

Salmonella-utbrottet i Näfsby skola i Hammarland i början av september i år är sannolikt kopplat Salmonella Enteritidis-epidemin som förekommit runt om i Finland och groddar antas vara smittkälla.

Groddar är troligtvis källan till Salmonella Enteritidis-epidemin (THL)

 

Publicerad
Uppdaterad