Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åtgärderna inom Ålands hälso- och sjukvård efter förhöjda legionella värden infördes snabbt.

Fastighetsverket har nu gått igenom fastigheterna med  Wecantech specialister på vattenbehandling, desinfektion och sanering av legionella. Nya prover fördelat över hela A-byggnad har tagits.  Fastighetsverket har även gjort provtagning på den samlade varmvattencirkulationen för övriga byggnader. Provsvar kommer om ca 10 dagar. I väntan på provsvar fortsätter vi med dagliga spolningar.

Det var besiktningar av rörsystemet ifjol som ledde till fördjupade studier av dolda rörsystem i väggar och tak på valda delar av sjukhuset. Det beslutades sedermera även att proaktivt ta legionellaprover på dessa ställen. Det var ett sådant prov som visade förhöjda värden vilket föranledde en uppdatering av rutiner. 

Publicerad
Uppdaterad