Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

fåglar

ÅHS inleder fågelinfluensa vaccinering

Från och med måndagen den 15 juli erbjuder ÅHS vaccination mot fågelinfluensa till vissa enskilda målgrupper enligt THLs riktlinjer

Syftet med vaccinationen är att skydda personer som löper risk att exponeras, från att insjukna i allvarlig sjukdom förorsakat av viruset. Genom att vaccinera målgruppen kan vi förhindra en epidemi om fågelinfluensaviruset muterar, så att det smittar från en person till en annan, vilket senare skulle kunna leda till en pandemi, berättar Anna-Maria Sjölund, vikarierande chef för Primärvården på Ålands hälso- och sjukvård.

Vaccinationerna riktas till personer över 18 år enligt följande kriterier:

- personer som kommer i kontakt med pälsdjur på pälsfarmer

- personer som arbetar med uppfödning av fjäderfä och som kommer i kontakt med fjäderfä (gäller ej personal vid slakteri)

- personer som arbetar med hantering och bortskaffande av sjuka och döda fåglar och djur samt personer som sköter rengöring av lokaler, t.ex. personer som arbetar i anläggningar som bearbetar animaliska biprodukter

- personer som ringmärker fåglar

- personer som arbetar på fågelreservat där vilda fåglar vårdas

- personalen på små gårdar med husdjur och tama fjäderfän i inhägnader som är öppna för besökare

- tjänsteveterinärer

- laboratoriepersonal som hanterar prover som innehåller fågelinfluensavirus eller prover som kan innehålla det

- nära kontakter till ett misstänkt eller bekräftat fall av fågelinfluensa

Vaccinserien består av två doser. Den andra dosen ges tidigast 3 veckor efter den första dosen. Det är viktigt att få vaccinationsserien med två doser utförd före höstens influensasäsong och fåglarnas höstmigration.

Hittills har det inte konstaterats några fall av fågelinfluensa bland människor i Finland.

De som önskar vaccinera sig, tar kontakt med Hälsocentralen i Mariehamn på telefon 018-538500 för tidbokning.

Det vanliga säsongsinfluensavaccinet kommer att ges senare i höst.

Publicerad
Uppdaterad