Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Begäran om utredning av logguppgifter vid misstanke om personregisterbrott/sekretessbrott

Publicerad 17.1.2020
Uppdaterad 3.6.2020