Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

skuggor av människor

Seri-stödcenter på Åland.

Seri-stödcentret är en stödenhet för alla personer över 13 år, oberoende av kön, som utsatts för sexuellt våld. Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet innehåller bestämmelser om inrättande av stödcenter. Konventionen identifierar även män som offer. Seri-stödcentret på Åland är det 25:e i Finland. Den som utsatts för sexuellt våld har rätt till Seri-stödcentrets tjänster. Du måste inte göra en polisanmälan, även om vi uppmuntrar dig att göra det berättar Malin Lindvik, vikarierande avdelningsskötare på BB-/gynekologkliniken.

Tjänsterna är avgiftsfria och riktar sig till alla offer för sexualbrott, oavsett kön. Stödcentret är öppet dygnet runt, men en del av stödtjänsterna är tillgängliga enbart dagtid. Du kan komma till mottagningen ensam, tillsammans med anhöriga eller efter att ha hänvisats dit av en myndighet. 

Det är viktigt att offer för sexualbrott få den hjälp de behöver på ett och samma ställe eller att de snabbt kan hänvisas till lämpliga stödtjänster. Ju snabbare offer för sexuellt våld får vård i det akuta skedet, desto snabbare börjar återhämtningen.

Seri-stödcentret erbjuder

  • psykiskt och socialt stöd för att komma över den traumatiska händelsen
  • rättsmedicinska undersökningar och laboratorieprover
  • nödvändiga mediciner, vaccinationer och akut p-piller
  • plan för fortsatt vård
  • information om andra stödtjänster.

För att komma i kontakt med Seri-stödcentret kan man ringa dygnet runt på telefon 018-535 189. Om du inte får svar när du ringer, rings du upp så fort som möjligt. Det är en barnmorska som svarar i telefonen och som ger råd om hur man ska gå vidare med läkarundersökning och polisanmälan. 

Seri är en förkortning av ordet sexualbrott på finska. 

På THL:s hemsida finns mera information om stödcentren i Finland. https://thl.fi/sv/teman/vald/hjalp-och-tjanster/seri-stodcentret-for-offer-for-sexuellt-vald 

 

Publicerad
Uppdaterad