Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Remisskriterier för utredning av språk- läs- och skrivförmåga hos skolbarn på Åland

Publicerad
Uppdaterad