Bra att veta! 

 


OM TOBAK

RÖKNING OCH SNUSNING UNDER GRAVIDITETEN

Tobak skadar både fostret och dig. Det bästa är att ta ett rök/snus stopp helt och hållet. Kämpa med det, det lönar sig alltid!
Tobaken innehåller många kemikaliska och carcinogena ämnen som passerar genom moderkakan till fostret och som stannar längre tid i fostret.
Nikotinet och kolmonoxidet ökar risken för fosterdöd under hela graviditeten samt medför större risk för missfall, tidiga förlossningar och lägre födelsevikt. Kolmonoxid ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar på lång sikt. Barn till rökande föräldrar löper större risk för plötslig spädbarnsdöd.

Om mamman använder nikotin under graviditeten väger barnet ofta 150-400 gr mindre än normalt. Om mamman röker har barnet under den tidiga barndomen större risk att få infektioner, astma eller någon allergisk sjukdom.

Vattenpipsrökning i fem minuter ger fydubbel mer kolmonoxid i blodet jämfört med cigerattrökning. Att utsättas för kolmonoxid under graviditeten kan skada fostret och antas vara en orsak till låg födelsevikt och andningsbesvär vid födseln.

Rökning ökar risken för

 • att fostret växer dåligt
 • missfall
 • för tidig förlossning
 • moderkaksavlossning
 • plötslig spädbarnsdöd

Vattenpipsrökning ökar risken för

 • låg födelsevikt
 • låga Apgar-poäng och andningsbesvär vid födseln

Snusning ökar risken för

 • för tidig förlossning
 • att fostret dör i livmodern

Hur mycket du röker/snusar står i direkt proportion till riskerna för fostret. Så fort du slutar kommer det fostret till godo.

Det lönar sig alltid att sluta röka/snusa!
Redan en-två dagar efter att mamman slutat röka har kolmonoxidet som kommer från tobaksrök försvunnit från kroppen. Att övergå till lättcigaretter avlägsnar inte rökningens skador eftersom de kan innehålla t.o.m. mer os än s.k. vanliga cigaretter.

En del kvinnor slutar röka och börjar snusa istället i tro att det skulle vara mindre skadligt för det lilla fostret. Forskning visar att snus inte är ett alternativ till rökning för en gravid kvinna. Snusning ger ofta ett högre nikotinberoende och fostret utsätts för en mer kontinuerlig tillförsel av nikotin eftersom snuset ligger längre i munnen jämfört med att röka en cigarett.

Fostret växer bättre om det undgår den kroniska syrebristen och nikotin som tobaksrök/snusning medför.
Motivationen att sluta röka eller snusa är som starkast i samband med en graviditet, två av tre av alla gravida slutar av sig själva, helt utan stöd. För andra är det svårare att sluta helt. Lyckas du inte sluta röka/snusa helt bör du försöka minska din konsumtion så mycket som möjligt. Försök igen om du faller för frestelsen - tro på att du kan!

Tips till dig som vill sluta röka

 • Ät på regelbundna tider. Tre mål mat om dagen + mellanmå, frukt.
 • Att ta regelbundna, dagliga promenader eller utöva andra fysiska aktiviteter underlättar vid abstinensbesvär.
 • Drick vatten ofta.
 • Fokusera tanken på vinsterna med att bli tobaksfri.
 • Belöna dig själv med till exempel massage, ett klädesplagg, ansiktsvård, fotvård, en resa eller med något annat som du skulle uppskatta.

och risken för moderkakans underfunktion minskar. Att övergå till lättcigaretter avlägsnar inte rökningens skador eftersom de kan innehålla t.o.m. mera os än s.k. vanliga cigaretter. Barnet växer bättre om det undgår den kroniska syrebristen tobaksrökning medför.

Läs mer:OM ALKOHOL och DROGER


ALKOHOLBRUK UNDER GRAVIDITETEN
Alkohol skadar fostret, vi rekommenderar total avhållsamhet under hela graviditeten och amningstiden. Alkohol påverkar barnets mentala och fysiska utveckling.

Alkohol passerar moderkakan direkt till fostret och försämrar fostrets tillväxt och celldelning. I början av graviditeten kan riktligt akoholbruk förorsaka utvecklingsstörningar i hjärtat och benbyggnaden och i slutet av gravidteten utvecklignsstörningar i hjärnan.

Riklig alkoholkonsumtion ökar risken för missfall och blödningar. Blödning kan förorsaka att moderkakan lossnar. Blödning stör moderkakans funktion och gör moderkakans och fostrets tillväxt långsammare. Om moderkakan lossnar föreligger livsfara för mamman och barnet.

I Finland föds årligen flera hundra svårt alkoholskadade barn.Redan två-tre ransoner alkohol per dag kan ge barnet ett fetalalkoholsyndrom (FAS), vilket förorsakar försämrad tillväxt, utvecklingsstörningar och avvikande ansiktsdrag.

Nolltolerans i förhållande till alkohol under graviditeten är att rekommendera. I allmänhet är det bäst att begränsa alkoholbruket redan då man försöker bli gravid.

Läs mer:AVSTÅ FRÅN ALLA FORMER AV DROGER OCH ÖVRIGA BERUSNINGSMEDEL
Droger passerar moderkakan till fostret. Fostret kan redan i livmodern bli beroende av droger och behöva avvänjning.
Det är konstaterat att amfetamin förorsakar fostret hjärtfel, läpp- och gomspalt och utvecklingsstörningar, ger mamman förhöjt blodtryck och ger även förhöjt blodtryck inne i livmodern. Heroin förorsakat fostret missbildningar och försämrad tillväxt. Användning av kannabispreparat försämrar reaktionsförmågan, försämrar fostrets tillväxt och orsakar möjligen också mental efterblivenhet. 

Diskutera alltid med din hälsovårdare eller läkare om de mediciner du använder. Missbruk av mediciner eller lugnande preparat för att bli påverkad är alltid farligt. Ifall du missbrukar droger - var modig och tala om det på mödrarådgivningen.

Läs mer:OM LÄKEMEDEL OCH VACCINATIONER UNDER GRAVIDITETEN


LÄKEMEDEL

Onödig användning av mediciner ska förstås undvikas men det finns situationer då de behövs också under graviditeten. Grundregeln är att moderns hälsa är en förutsättning för fostrets/babyns hälsa och därför ska du använda mediciner när det behövs. T.ex. en urinvägsinfektion ska behandlas med läkemedel.

Det är viktigt att alltid diskutera medicineringen med en läkare. Läkare träffar du vanligtvis alltid före 10:de graviditetsveckan på mödrarådgivningen.

Har du pågående medicinering redan innan graviditeten är det bra att tala med din behandlande läkare, gärna i graviditetens planeringsfas så att du vet om medicinerna passar under graviditeten. Det finns ofta ersättande mediciner som passar bättre under graviditeten.

Vid besök hos läkare och tandläkare är det bra att berätta att man är gravid så att man inte får något läkemedel eller behandling som kan vara skadligt för fostret.

Man kan också ta för vana att alltid fråga om råd på apotek om man har tänkt använda något läkemedel, även om det är receptfritt. Det gäller också för naturläkemedel som vi vanligtvis inte kan rekommendera då det inte finns dokumenterad forskning på bieffekter för gravida.

De läkemedel du kan använda under graviditeten, t.ex. mot huvudvärk eller annan värk, är Paracetamol (Panadol, Para-tabs, Alvedon).

Teratologisk (läkemedlets skadliga verkningar) information
Telefon: 09-4717 6500, vardagar kl 09.00-12.00

VACCINATIONER
Vaccinationer ges som regel inte till gravida men undantag finns - beroende på vart du reser och hur länge du stannar. Hör med Cityläkarna eller Medimar som sköter resevaccinationer.

Säsongsinfluensavaccin rekommenderas däremot till alla gravida under hela graviditeten. Den ges vid mödrarådgivningen, vanligtvis på hösten framåt januari-februari.

Läs mer:

Källa:


OM HUSDJUR

Har du katt eller marsvin skall någon annan sköta kattsanden och var noggrann med handhygien. Toxoplasma kan eventuellt finnas i djurens avföring.


 

OM ARBETE

Har du ett riskfyllt arbete där du kan utsättas för t.ex kemikalier, stora maskiner, buller,arbetar med djur skall du berätta det för oss då du kommer till mödrarådgivningen.


Ta även del av broschyren Riskfaktorer i arbetet-patientråd till dig som är eller vill bli gravid som du hittar till höger på sidan under Läs mer.OM DEN VÄNTANDE FAMILJENS MUNHYGIEN

Det är bra att under väntetiden se över hela familjens vanor och rutiner så att de ger den kommande babyn möjlighet till bra munhygien. Dåliga tänder ärvs inte, men kostvanorna och sättet att rengöra tänderna överförs från föräldrarna och syskonen till den nya babyn.

Graviditeten tär på tänderna.
Det är viktigt med effektiv tandvård under graviditeten. De hormonella förändringarna under graviditeten påverkar på ett negativt sätt salivens sammansättning och gör modern mottaglig för tandsjukdomar. Eventuella uppkastningar i början av graviditeten och täta mellanmål frestar också på tänderna.

Ät allsidigt och drick vatten om du är törstig!
Moderns allsidiga kost är bra också för babyns tänder som håller på att utvecklas. Det lönar sig för hela familjen att redan under graviditeten vänja sig vid en regelbunden måltidsrytm. Ett ständigt småätande är skadligt för tänderna. Vatten är den bästa törstsläckaren i familjen.

Hål i tänderna smittar.
Största delen av föräldrarna har i sin mun rikligt med kariesbakterier eller mutans streptokocker som förorsakar hål i tänderna och som också kan smitta barnet. Det lönar sig för hela familjen att sköta sina tänder så de är i skick innan babyns tänder börjar komma ut. Med regelbunden användning av xylitolprodukter kan föräldrarna minska risken för smitta av mutans streptokocker och på så sätt främja barnets munhygien.

Du erbjuds tandvård vid ÅHS då du är gravid. Boka in ett kontrollbesök under din graviditet. Kontaktuppgifter hittar du på tandvårdsklinikens sida.

Tandvård i ett nötskal: 
 • Tandborstning med flourtandkräm två gånger per dag.
 • Använd gärna tandpetare, tandtråd eller mellantandborste för att få rent mellan tänderna.
 • Användning av xylitolprodukter minskar tillväxten av den bakteriebeläggning, eller plack, som fastnar på tänderna och förändrar placken så att den är lättare att avlägsna.
 • Det är viktigt att hela familjens tänder är skötta.
 • Karies smittar!
 • Ät mångsidigt och drick mycket.

Källa: Helsingfors stads hemsida, Mannerheims barnskyddsförbundOM ATT RESA UNDER GRAVIDITET

Att resa går i allmänhet bra om du bara själv tycker det och mår bra.
Följ allmänna råd om dricksvatten och livsmedel. Beakta möjligheten till sjukvård där du reser. Ta ditt mödrakort med på resan!

Vaccinationer ges som regel inte till gravida men undantag finns, beroende på vart du reser och hur länge du stannar, hör med Cityläkarna eller Medimar som sköter resevaccinationer.

Vid resor både på land, sjöss och luft skall du använda stödstrumpor och komma ihåg att röra på dig emellanåt, detta för att förebygga ventromboser, svullnad, kramp, trötthet och stickningar i benen.

Läs mer:


Flygresor
I regel kräver flygbolaget ett läkarintyg efter graviditetsvecka 28. fråga flygbolaget du reser med, de kan ha olika bestämmelser.

Se Finnairs regler och länk till läkartintyg


Reseförsäkring
Kontrollera också hur reseförsäkringen täcker för dig som är gravid.
Skaffa dig ett europeiskt sjukförsäkringskort om du reser i EU länder, ett sådant fås från FPA.

Speciellt för Åland
Alla gravida rekommenderas att stanna på Åland tre veckor före beräknad tid.
De gravida som bor i skärgården (bortsett från Föglö) rekommenderas vara på fasta Åland två veckor före beräknad tid.


 

OM SOCIALA FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJER

Som mammaledighet, pappaledighet, barnbidrag e.t.c.
Se Folkpensionsanstaltens och social- och hälsovårdsministeriets hemsidor nedan:


Skillnader från informationen på webben är att på Åland:

 • ges moderskapsunderstödet (förpackning eller peng) av den gravida kvinnans kommun och ansökan lämnas in på kommunens socialkansli. Ansökningshandlingen får du på din mödrarådgivningen, den ges efter graviditetsvecka 22.
 • hemvårdstödet och adoptionsbidrag sköts av hemkommunen på Åland.

Observera att faderskapsledighet beviljas endast till de fäder som står mantalsskrivna under samma adress som modern, detta gäller sambo- och särboförhållanden.

Detsamma gäller för regnbågsfamiljer, samt att partnerskapet ska vara registrerat. Läs mer:

Ansökan kan med fördel göras via webben. Du behöver endast bankkoder och IBAN kontonummer. ntyg över graviditet som krävs vid ansökan får du från din mödrarådgivning efter graviditetesvecka 22.

Har du frågor ring FPA:s servicenummer för barnfamiljer 020 692 226

Särskild moderskapspenning kan du eventuellt få om du har riskfyllt arbete under graviditeten.
Läs mer:


 

FADERSKAPET OCH VÅRDNADEN OM BARNET

Hur fastställs faderskapet för barn som är födda utanför äktenskapet?

Juridiskt sett blir inte mannen i ett sambo/särbo förhållande automatiskt far till barnet, därför måste alla fäder som lever i ett sambo/särboförhållande erkänna sitt faderskap. Detta görs på kommunens socialkansli tillsammans med barntillsyningsmannen efter barnets födelse. Föräldrarna kan själva ta kontakt med kommunens barnatillsyningsman och behöver inte nödvändigtvis vänta på kallelse därifrån.

Från och med 01.01.2016 finns det en ny faderskapslag i Finland (11/2015 § 22) som gör det möjligt för blivande pappan i ett samboförhållande att erkänna faderskapet med hjälp av sin barmorska/hälsovårdare på respektive mödrarådgivning före barnets födelse. man kan vid samma tidpunkt teckna avtal om gemensam vårdnad (Lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 8 § och 8a §) före barnets födelse.

Vid detta tillfälle ska både den blivande mamman och pappan närvara på rådgivningsbesöket.

Detta kommer nu att startas upp den 1 mars 2016 inom ÅHS.

Läs mer


När faderskapet är fastställt, är pappan också skyldig att delta i barnets försörjning. Barnet kan få pappans efternamn endast om faderskapet är fastställt.

När faderskapet är oklart i fråga om ett barn som är fött utom äktenskap, är det bäst att fastställa faderskapet genom DNA-prov. DNA-prov tas av barnet och mannen efter barnets födelse. Barnatillsyningsmannen ger remiss till undersökningarna. Detta är bra att diskutera och meddela om före barnets födelse.

Ifall det uppstår tvivel beträffande faderskapet sedan faderskapet har fastställts eller barnet är fött inom äktenskap, kan båda föräldrarna på eget initiativ och på egen bekostnad göra motsvarande undersökning.

Faderskapet kan också fastställas vid domstol, om mannen inte frivilligt erkänner sitt faderskap. Barnatillsyningsmannen för saken till rätten, ifall mamman så vill.
Ifall mamman anser, att en utredning av faderskapet inte är till fördel för barnet eller om utredningen av faderskapet är omöjlig, kan mamman motsätta sig utredning av faderskapet och underteckna hos barnatillsyningsmannen en motsägelseblankett. Om faderskapet inte senare heller fastställs, kan barnet få underhållsstöd tills det fyller 18 år.

Källa:


Vårdnaden om barnet

Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

Vårdnadshavare är barnets föräldrar eller de som anförtrotts vårdnaden om barnet. Är barnets föräldrar gifta med varandra när barnet föds, är de båda vårdnadshavare för barnet. Är föräldrarna inte gifta med varandra när barnet föds, är modern vårdnadshavare för barnet.

I sambo/särboförhållandet ingås ett skriftligt avtal om gemensam vårdnad på kommunens socialkansli. Vid gemensam vårdnad är båda föräldrar förmyndare för barnet och skall i samråd besluta i frågor som gäller barnet.

Källor:OM MEDBORGARSKAP, SLÄKTNAMN OCH PERSONNUMMER

Medborgarskap
Ett nyfött barn följer moderns medborgarskap. Om föräldrarna är gifta eller om faderskapet är erkänt kan barnet få faderns medborgarskap. I Finland kan barnet ha två medborgarskap.

"Ett barn som fötts blir automatiskt finsk medborgare om modern är finsk medborgare. Ifall endast fadern är finsk medborgare får barnet finskt medborgarskap ifall föräldrarna är gifta, eller från och med att de gifter sig. Barnet kan också beviljas medborgarskap efter att faderskapet blivit fastställt."

Läs mer:

Barn till utländska föräldrar ska anmälas till respektive lands ambassad för registrering som medborgare. Barnet får inte automatiskt medborgarskap i Finland för att barnet är fött i Finland. Frågor kan besvaras av polisen, magistraten och befolkningsregistercentralen

Släktnamn och personnummer
Ett nyfött barn följer moderns namn tills något annat meddelas befolkningsregistret.

På BB avdelningen på sjukhuset har barnet alltid samma namn som modern, så att inte förväxlingar skulle ske i misstag. Efter födseln anmäler BB avdelningen barnets födelse till befolkningsregistercentralen och barnet får ett personnummer. Vanligtvis har föräldrarna fått barnets personnummer redan då de går hem från BB (beror på om det är vardag eller helg).

Föräldrarna får hemskickat en blankett från befolkningsregistercentralen där de ombeds anmäla barnets släktnamn (endast ett) och alla förnamn (max 3) och medborgarskap. Vanligen handhas detta av församlingen i samband med dopet, i andra fall meddelas det till magistraten i Mariehamn.

Läs mer:


 

Kontakt

För gravida i Mariehamn, Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö:

Mariehamns mödrarådgivning
Telefon: 018-538 517

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–13.00

För gravida i Finström, Saltvik, Sund, Geta och Vårdö:

Godby rådgivning
Telefon: 018-535 812

Telefontid:
Måndag-torsdag
kl. 12.00–12.30

För gravida i Brändö, Kumlinge, Föglö, Kökar och Sottunga:

kontakta hälsovårdaren i kommunen. För mer information se hälso- och sjukvårdsmottagningen för respektive kommun. Strax Online