Meddelande från smittskyddet

Personer som har vistats i bowlinghallen på Idrottsgården lördagen den 9 oktober under tiden 15.30 -17.30 kan eventuellt ha exponerats för coronasmitta. 

Vid minsta tecken på infektion kontakta ÅHS på coronatelefon 018-535 313.

Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandling av hygien- och skyddsmaterial

Ålands hälso- och sjukvård begär in anbud för leverans av hygien- och skyddsmaterial till Ålands hälso- och sjukvårds centrallager samt för vissa produktgrupper direkt till beställarna Oasen samt Mariehamns stad/Trobergshemmet.

Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att kunna lämna in anbud behöver anbudsgivaren vara registrerad på e-Avrop. Registreringen är gratis.

Publicerad 21.9.2021
Uppdaterad 21.9.2021