Meddelande från smittskyddet

Personer som har vistats i bowlinghallen på Idrottsgården lördagen den 9 oktober under tiden 15.30 -17.30 kan eventuellt ha exponerats för coronasmitta. 

Vid minsta tecken på infektion kontakta ÅHS på coronatelefon 018-535 313.

Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Upphandling av diabetesmaterial

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) begär in anbud för upphandling av diabetesmaterial till ÅHS centrallager och till samarbetsparterna Ålands Gymnasium, Högskolan på Åland, Oasen boende- och vårdcenter kf, samt äldreomsorgen i följande kommuner: Mariehamns stad, Saltviks kommun, Eckerö kommun.

Förfrågningsunderlaget finns publicerat på e-Avrop. Anbud ska lämnas in digitalt via www.e-avrop.com. För att kunna lämna in anbud behöver anbudsgivaren vara registrerad på e-Avrop. Registreringen är gratis.

Publicerad 21.5.2021
Uppdaterad 21.5.2021