Sammanhållen hemvård

Sammanhållen hemvård innebär att hemsjukvården på Åland blir allt mer specialiserad. Samtidigt avlastar hemsjukvården institutionerna när de kan sköta mer vårdkrävande patienter i hemmen.

Syftet med sammanhållen hemvård är att:

  • möta det ökade vårdbehovet
  • skapa ett smidigt samarbete över gränserna mellan ÅHS och kommunerna
  • skapa kontinuitet och trygghet för patienterna
  • uppnå ett optimalt utnyttjande av resurserna.

Den läkare som har ansvaret i kommunen kan delegera vissa vårdåtgärder till en namngiven anställd inom hemvården eller hemtjänsten, som då kan sköta om:

  • subkutana injektioner
  • blodsockermätning
  • blodtrycksmätning
  • benlindning
  • lättare såromläggning
  • kateterspolning.