Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands hälso- och sjukvård cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sammanhållen hemvård

Sammanhållen hemvård innebär att hemsjukvården på Åland blir allt mer specialiserad. Samtidigt avlastar hemsjukvården institutionerna när de kan sköta mer vårdkrävande patienter i hemmen.

Syftet med sammanhållen hemvård är att:

  • möta det ökade vårdbehovet
  • skapa ett smidigt samarbete över gränserna mellan ÅHS och kommunerna
  • skapa kontinuitet och trygghet för patienterna
  • uppnå ett optimalt utnyttjande av resurserna.

Den läkare som har ansvaret i kommunen kan delegera vissa vårdåtgärder till en namngiven anställd inom hemvården eller hemtjänsten, som då kan sköta om:

  • subkutana injektioner
  • blodsockermätning
  • blodtrycksmätning
  • benlindning
  • lättare såromläggning
  • kateterspolning.
Publicerad
Uppdaterad