Så kan vi hjälpa dig

Vi erbjuder professionell hjälp till dig som är tobaksanvändare för att du ska kunna sluta med:

  • cigaretter
  • snus
  • cigariller
  • cigarrer
  • långvarigt bruk av nikotinmedel.

Vi har både individuell mottagning och mottagning i grupper.

Kolmonoxidmätning

Vid behov erbjuder vi kolmonoxidmätning av utandingsluften. Mätningarna följer vi upp under behandlingens gång.

Du behöver ingen remiss

Läkare eller vårdpersonal vid ÅHS kan remittera dig till Tobakskampen. Du kan även kontakta oss direkt utan remiss.

Tobakskampen har hela Åland som arbetsfält.

Bra att veta inför ditt besök

Besöken är avgiftsfria.

Vi som jobbar här

Tobakskampen sköts av två diplomerade tobaksavvänjare.

Länkar till mer information

Andningsförbundet